Firmy (nájdených 21 firiem)

BIO EKO, s.r.o.

Adresa
Bezručova 16, 940 01 Nové Zámky
E-mail
email  
Web
http://www.bioeko.sk
Telefón
+421356432436, +421903437739

Dodávanie BIO preparátov EKOL. Použitie preparátov na čistenie odpadových vôd v domácnostiach (bytová kanalizácia, žumpy, septiky, miničističky), uvoľňovanie kanalizácie a lapačov tukov ( stravovacie zariadenia, penzióny, potravinársky priemysel), poľnohospodárstvo (neutralizácia hnojovice, urýchlen...

ASIO-SK, s.r.o.

Adresa
1. mája 1201, 014 01 Bytča
E-mail
email  
Web
http://www.bazeny.sk
Telefón
+421918824907

Rodinné verejné bazény, bazénová technológia, bazénové prestrešenia, výrivky, čistenie odpadových vôd. Výroba - Predaj.

ZEOCEM, a.s.

Zeocem, a.s. patrí medzi významných producentov zeolitových produktov,...

Aquatec VFL s. r. o.

Kvalitné domové čistiarne (čističky) odpadových vôd testované v Nemeck...

Ing. Karol Kucman, CSc.

Technológia čistenia odpadových vôd.

EKO - SERVIS LM, s.r.o.

tlakové čistenie kanalizačných sietí a kanalizačných prípojok, poraden...

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.

Výroba a distribúcia pitnej vody, odkanalizovanie a čistenie odpadovýc...

Asociácia čistiarenských expertov SR

Expertná činnosť v oblasti čistenia odpadových vôd, stokových sietí, n...

ENVITOUR, s.r.o.

Obchodná spoločnosť zaoberajúca sa predajom technológií na čistenie od...

WTC-MACRO Production, s.r.o.

Spoločnosť sa zaoberá spracovaním plastov a vyrábaním výrobkov z plast...

BIOCLAR, a.s.

Spoločnosť je projektantom a realizátorom stavieb v oblasti biologické...

ARAD Slovakia s.r.o.

Spoločnosť ARAD Slovakia, s.r.o. sa špecializuje na realizáciu riešení...

ARGUSS, s.r.o.

Adresa
Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava-Staré Mesto
E-mail
email  
Web
http://www.arguss.sk
Telefón
+421255421642

Spoločnosť ARGUSS sa od roku 1994 profesionálne venuje nakladaniu s odpadmi. Ide najmä o zber, prepravu, spracovanie elektroodpadov, kontaminovaných zemín a iných kontaminovaných odpadov, zaolejovaných vôd, čistenie nádrži a likvidácia kalov z autoumyvárok, skartácia dokumentov, odstraňovanie azbest...

Ragan Radoslav

Bazény - stavba,rekonštrukcia, montáž,servis, údržba, čistenie Vírivé...

V-ALFATEC, s.r.o.

V - ALFATEC, s.r.o., Sereď - Výroba a predaj zariadení na ochranu živo...

Alexander Mészáros - BOMES

Sme obchodno-montážna firma. Dovážame, projektojeme, montujeme, servis...

ALVEST, s.r.o.

Profil spoločnosti Spoločnosť ALVEST, s.r.o. podniká v oblasti...

AQUAFLOT spol. s.r.o.

Aquaflot s.r.o. Nitra, firma s ekologickým programom, pracuje v oblas...

Inštalacentrum, s.r.o.

Realizujeme stavebné práce, výstavbu a rekonštrukcie vodovodov, kanali...

GEOPOL PREŠOV, s.r.o.

Vykonávanie geologických prác: inžiniersko-geologický prieskum: - komp...

MUDr. Pavel Daňko - stomatologická ambulancia

Aspadit Dental s.r.o. ponúka komplexné stomatologické služby, vrátane ...

Produkty (nájdených 40 produktov)

Čistenie odpadových vôd - EKOL biolpd 30 f

Čistenie odpadových vôd - EKOL biolpd 30 f

EKOL biolpd 30 f - neutralizuje a utilizuje obsah domácich žúmp a septikov, likviduje zápach, zvyšuje účinnosť miničističiek. Rozkladá ľudský biologický odpad, zbytky čistiacich a pracích prostriedkov, kuchynský odpad a celulózu (toaletný papier, textilné vlákna, a pod.).

Poradenstvo v rámci čistenia vody

Poradenstvo v rámci čistenia vody

Poskytujeme poradenskú činnosť v oblasti čistenia odpadových vôd.

Malá domová čistiareň odpadových vôd typ Eč 6 Sbr-2

Malá domová čistiareň odpadových vôd typ Eč 6 Sbr-2

Kvalita výrobku, záruka 15 rokov, najlepšie hodnoty vyčistenej vody spomedzi všetkých biologických čistiarní odpadových vôd predávaných v strednej a východnej Európe - najmodernejšia technológia čistenia, jednoduchá "hobby montáž".

Technológia čistenia odpadových vôd.

Technológia čistenia odpadových vôd.

 • Lokalita: Bratislava - Karlova Ves
 • Telefón: +421910946693

Technológia čistenia odpadových vôd.

Technológia čistenia odpadových vôd.

 • Lokalita: Bratislava - Karlova Ves
 • Telefón: +421910946693
Čistiarne odpadových vôd ČOV

Čistiarne odpadových vôd ČOV

Domové čistiarne odpadových vôd (ČOV) BIOCLAR B6 až B40 sú určené na čistenie splaškových odpadových vôd so znečistením úmerným 2 - 45 EO (EO = ekvivalentný obyvateľ).

Popis obrázku

Čistiarne odpadových vôd (ČOV)

Konečné riešenie Vašich problémov s odpadovými vodami tam kde nieje kanalizácia v súlade s EU.Ponúkame Vám čistiarne odpadových vôd pre domácnosti, chaty i malé prevádzky typ vx-4,vx-8,vx-12,vx-16.max do 20 osôb. Naše čistiarne odpadových vôd vyrábame z polypropylénového materiálu s hrúbkou 8 mm. Po...

Technológia čistenia odpadových vôd.

Technológia čistenia odpadových vôd.

 • Lokalita: Bratislava - Karlova Ves
 • Telefón: +421910946693

Technológia čistenia odpadových vôd.

Technológia čistenia odpadových vôd.

 • Lokalita: Bratislava - Karlova Ves
 • Telefón: +421910946693

Technológia čistenia odpadových vôd.

Technológia čistenia odpadových vôd.

 • Lokalita: Bratislava - Karlova Ves
 • Telefón: +421910946693
Čistiareň odpadových vôd typ EČ6 SBR-2

Čistiareň odpadových vôd typ EČ6 SBR-2

Čistiareň je určená pre čistenie odpadových vôd z kapacitou čistenia 900 litrov za deň, čo zodpovedá 6 E.O., má plnoautomatickú prevádzku, ktorá je riadená mikroprocesorom, bez potreby ovládania ručných ventilov. ČOV dobre znáša aj nárazové veľké množstvo vody, ale aj niekoľkodennú prevádzku bez prí...

 • Lokalita: Zamarovce
Odlučovače ropných látok

Odlučovače ropných látok

Odlučovače ľahkých kvapalín (ropných látok) sa používajú na čistenie vôd, ktoré sú znečistené voľnými ľahkými kvapalinami (motorové oleje, benzín, nafta a pod.)

 • Lokalita: Prešov
Stredné čističky

Stredné čističky

Do kategórie stredné čističky odpadových vôd spadajú čistiačky určené od 50 do 200 ľudí. Slúžia na čistenie splaškových odpadových vôd z obytných domov, skupín rodinných domov, menších obcí alebo častí obcí, ubytovacích zariadení, reštaurácií, školy, rekreačných zariadení, prevádzok a pod.

 • Lokalita: Prešov
Ultrazvukové prevodníky InterRanger DPS

Ultrazvukové prevodníky InterRanger DPS

InterRanger DPS 300 je mikroprocesorový prístroj určený na kontinuálnu detekciu výšky hladiny kalu najmä v nádržiach úpravní vody a čistiarní odpadových vôd. Je vhodný pre primárny aj sekundárny stupeň čistenia.

 • Lokalita: Považská Bystrica
Čistiareň odpadových vôd typu DUCI

Čistiareň odpadových vôd typu DUCI

Certifikovaná čistiareň odpadových vôd je určená na mechanicko-chemicko-biologické čistenie odpadových vôd komunálneho, priemyselného pôvodu a vôd z povrchového odtoku.

 • Lokalita: Levice
Strojno-technologické zariadenia pre čistenie odpadových vôd a úpravu vody

Strojno-technologické zariadenia pre čistenie odpadových vôd a úpravu vody

Spoločnosť okrem komplexných dodávok ČOV dodáva aj strojno-technologické zariadenia pre čistenie odpadových vôd a úpravu vody.

 • Lokalita: Vinosady
Poradenské a konzultační služby v oblasti čistenia odpadových vôd - Výrobná a dodávateľská fáza

Poradenské a konzultační služby v oblasti čistenia odpadových vôd - Výrobná a dodávateľská fáza

Výrobu zariadení vykonávame v našich vlastných výrobných prevádzkach. V našich technológiách využívame vysoko kvalitné protikorózne materiály, ktoré zaručia dlhodobú životnosť a spoľahlivosť, príp. využívame zariadenia od domácich i zahraničných partnerov.

 • Lokalita: Vinosady
Poradenské a konzultační služby v oblasti čistenia odpadových vôd - Konzultačná fáza

Poradenské a konzultační služby v oblasti čistenia odpadových vôd - Konzultačná fáza

Naša spoločnosť ponúka možnosť overovania prevádzkových parametrov na štvrťprevádzkovom zariadení, technické a ekonomické posudzovanie už existujúceho zariadenia (napr. pri rekonštrukcii alebo intenzifikácii ČOV).

 • Lokalita: Vinosady
Odlučovače ropných látok

Odlučovače ropných látok

Odlučovače ropných látok Sol a Solc sa používajú na čistenie vôd, znečistených voľnými ropnými látkami (Nel), napr. dažďových vôd z parkovísk, šrotovísk, odstavných, manipulačných plôch, či z iných veľkých spevnených plôch určených pre parkovanie osobných a nákladných vozidiel, atď.

 • Lokalita: Malacky
Čistenie a dekontaminácia

Čistenie a dekontaminácia

Nosným programom našej spoločnosti je ponuka prác pri prevencii a odstraňovaní ekologických záťaží kontaminovaných vôd, zemín, spevnených plôch, technologických zariadení a realizácia všetkých potrebných sanačných procesov a sanačných prác v geologickom prostredí. Konkrétne riešime čistenie a dekont...

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Lučenec
Odlučovače ľahkých kvapalín

Odlučovače ľahkých kvapalín

Odlučovače ľahkých kvapalín sa používajú na čistenie vôd, ktoré obsahujú ľahké kvapaliny (motorové oleje, benzín, nafta a pod.).

 • Lokalita: Bardejov
Biologické čističky odpadových vôd EK - S4 až S70

Biologické čističky odpadových vôd EK - S4 až S70

Čističky (ďalej ČOV) sú určené k čisteniu odpadových spláškových vôd od 3 až 70 pripojených obyvateľov . Výrobok je kompletným technologickým celkom. Výstupom z čističky je kvalitne vyčistená voda a minimálne množstvo stabilizovaného kalu.

 • Lokalita: Žilina
Čistiarne odpadových vôd pre obce a mestá

Čistiarne odpadových vôd pre obce a mestá

Počet ekvivalentných obyvateľov: 200 - 100 000. Modifikácia nízkozaťažovanej aktivácie s nitrifikáciou, denitrifikáciou s odbúraním fosforu, so stabilizáciou prebytočného kalu v procese čistenia.

 • Lokalita: Zamarovce
Čistiarne odpadových vôd

Čistiarne odpadových vôd

Dovážame, projektujeme, montujeme, servisujeme domové čistiarne odpadových vôd. Zvárame plastové nádrže a šachty. Predávame nerezové opravné objímky na vodovodné a kanalizačné potrubie. Predávame baktérie do žumpy, latríny, čistiarne a na čistenie rúr. Pre viac informácie navštívte naše webové strán...

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Matúškovo
Žumpy

Žumpy

Plastové žumpy sú modernou ekonomickou náhradou starších betónových žúmp. Žumpy slúžia na akumuláciu odpadových vôd k rodinným domom, chatám, chalupám, záhradkám, obytným domom a pod., na zachytávanie močovky od hospodárskych zvierat a všade tam, kde nie je zabezpečené čistenie odpadových vôd.

 • Lokalita: Prešov
Čistiarne odpadových vôd

Čistiarne odpadových vôd

Domové čistiarne odpadových vôd slúžia na čistenie splaškových odpadových vôd z rodinných domov, obytných budov, skupín domov a zo zdrojov odpadových vôd, kde sa produkuje splašková odpadová voda.

 • Lokalita: Košice
Prevádzkovanie kanalizácií

Prevádzkovanie kanalizácií

Zabezpečujeme komplexné služby súvisiace s prevádzkovaním kanalizácií, ktoré slúžia pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd od producentov odpadových vôd. Prevádzkovanie zabezpečujeme aj pre samostatné časti kanalizácií, ako sú čerpacie stanice, kanalizačné rozvody a čistiarne odpadových vôd.

 • Lokalita: Levice
Čistenie splaškových odpadových vôd

Čistenie splaškových odpadových vôd

Technológie čistenia splaškových odpadových vôd sú navrhované na mieru po posúdení všetkých vstupných podkladov a požiadavok na kvalitu vyčistenej vody. Navrhované technológie pracujú na princípe nízkozaťažovanej aktivácie s aeróbnou stabilizáciou kalu.

 • Lokalita: Nitra
Poradenské a konzultační služby v oblasti čistenia odpadových vôd - Prevádzková a servisná fáza

Poradenské a konzultační služby v oblasti čistenia odpadových vôd - Prevádzková a servisná fáza

Okrem záručného servisu, ktorý sa na základe zmluvných vzťahov poskytuje bežne, ponúkame tiež pozáručný servis a prevádzkovanie už dodaných zariadení.

 • Lokalita: Vinosady
Poradenské a konzultační služby v oblasti čistenia odpadových vôd - Projektová a stavebná fáza

Poradenské a konzultační služby v oblasti čistenia odpadových vôd - Projektová a stavebná fáza

Spoločnosť disponuje vlastnými projekčnými a technologickými kanceláriami. Stavebnú časť vykonávame buď samostatne alebo v spolupráci s miestnou firmou, čo býva ekonomicky výhodnejšie.

 • Lokalita: Vinosady
ČOV pre priemyselné odpadové vody

ČOV pre priemyselné odpadové vody

Pri čistení priemyselných odpadových vôd uplatňuje spoločnosť najnovšie poznatky z odboru, a v závislosti od druhu a kvality odpadových vôd aplikuje ČOV založené buď na biologickom čistení (aeróbne alebo anaeróbne procesy) alebo na fyzikálno-chemickom čistení.

 • Lokalita: Vinosady
Čistiarne odpadových vôd do 10 000 obyvateľov

Čistiarne odpadových vôd do 10 000 obyvateľov

Biologické čistiarne odpadových vôd do 10 000 ekvivalentov obyvateľa (EO) sú založené na čistení mechanicko-biologickým aeróbnym spôsobom s nízko zaťaženou aktiváciou a s odstraňovaním dusíka a fosforu.

 • Lokalita: Malacky
Čistenie a servis čističky odpadových vôd

Čistenie a servis čističky odpadových vôd

Ponúkame čistenie a servis čističky odpadových vôd (ČOV).

 • Lokalita: Lučenec
Domové čistiarne odpadových vôd Topas-NPB

Domové čistiarne odpadových vôd Topas-NPB

Domové čistiarne odpadových vôd Topas-NPB 5 až 300 (pre 5 – 300 osôb) sú určené k čisteniu všetkých odpadových vôd (vrátane odpadových vôd z pračiek a z umývačiek riadu) z individuálnych zdrojov znečistenia.

 • Lokalita: Bardejov
Chemina, s.r.o.

Bio-enzým Fatckracker Liquid

Bio-enzymatický prípravok obsahujúci kombináciu enzymatických kultúr určených na rozklad organických nečistôt, obsiahnutých v odpadových a oplachových vodách, na čistenie odpadov, kanalizačných systémov, pre rozklad tukov v čističkách odpadových vôd.

 • Lokalita: Jatov