Firmy (nájdených 84 firiem)

JUDr. Daniela Komorová

Poskytujeme právne poradenstvo, právne zastupovanie, právnu pomoc pre ...

JUDr. Ján Chmelo

Právne poradenstvo a pomoc. Poskytovanie právnických služieb. Advokáts...

Neumann International, s.r.o.

Personálna agentúra a poradenstvo, pomoc pri výbere pracovníkov.

ARDEX holding a.s.

Poskytujeme služby a pomoc pri kúpe, predaji a prenájme stavebných poz...

Štúdio LENKA

Kozmetika, nechtový dizajn, poradenstvo ohľadne výživy a pleti, pomoc ...

Ing. Ľubica Pavelová - Poradenstvo ELPEPRO

Poradenstvo a technická pomoc pri uvádzaní výrobkov na stavebný trh SR...

in Blue, s.r.o.

Jsme výhradný zástupca bluetooth riešení a patentu beamzone. Poradenst...

FEMAR SK, spol. s r.o.

Zámočnícke práce, zváračské práce, zváranie nerezu. Poradenstvo - Ver...

JUDr. Andrea Tóthová Peczárová - advokátka

Poskytovanie právnej pomoci, právne poradenstvo. Zastupovanie v konkur...

Klientsky servis, s.r.o.

Sprostredkovanie poistenia, hypoték, stavebného sporenia, III. pilier ...

Global Procurement s. r. o.

- finančná pomoc z európskych fondov a štátnych fondov SR - verejné o...

JUDr. Zuzana Baková

Poskytovanie komplexných právnych služieb pre fyzické a právnické osob...

JUDr. Vladimír Šatník, advokát

Poskytovanie právnických služieb. Komerčná advokátska kancelária. Zabe...

JUDr. Katarína Cibulková - advokát

Vykonávanie právnických činností. Služby komerčného advokáta. Poskyto...

Ing. Jana Karabová - SIKAR

Liečba alergií pomocou biorezonancie Bicom 2000. Poradenstvo v oblasti...

InFin Trade s.r.o.

Poradenstvo pri výbere hypotekárnych úverov,nájdenie najvýhodnejsieho ...

JUDr. Zuzana Baková

JUDr. Zuzana Baková, Dvory nad Žitavou - Poskytovanie komplexných práv...

STOMIX Slovensko, s.r.o.

Výrobca a dodávateľ zatepľovacích systémov, omietkovín, farieb, materi...

Pomoc rodine, občianske združenie

Ambulantné špecializované sociálne poradenstvo pre ženy zažívajúce nás...

Tax-Accounting&Consulting s.r.o.

Tax - Accounting&Consulting s.r.o ponúka komplexné služby pre jed...

ISO CONSULT Slovakia, s.r.o.

Poskytovanie poradenstva pri implementácii systémov QMS ISO 9001, EMS ...

JUDr. Ján Klimek, advokát

Advokátska kancelária. Poskytovanie právneho poradenstva a pomoci. Zas...

Štúdio ESTETIKA

Zariadenie slúžiace na regeneráciu a rekondíciu, poradenstvo v oblasti...

IDS - System s.r.o.

Ponukame služby v oblasti evidencie a inventarizácie majetku - majetko...

JUDr. Ambróz Motyka, advokát

JUDr. Ambróz Motyka, advokát, Stropkov - Ucelený právny servis. Kancel...

JUDr. Ľubomír Messinger, advokát

Advokátska kancelária. Ponúka služieb právnej pomoci a právneho porade...

JUDr. Augustín Tomáš, advokát

Advokátska kancelária, služby právneho poradenstva a právnej pomoci, k...

Ing. Silvia Kosztolányiová POTRAVINY BEZ RIZIKA

Poradenstvo v oblasti hygieny potravinárskych prevádzok od posúdenia p...

Tatra Tender s. r. o.

Spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblasti verejného obstarávania...

Poistná udalosť s.r.o.

Pomoc pri odškodnení za autonehody a autohavárie. Náhradné vozidlá zad...

Molnár Marian

Ide o poskytovanie nasledujúcich služieb: účtovné poradenstvo vypr...

Mgr. Alexander Zachariáš - ALEX REAL

* kompletné právne služby a poradenstvo * zaradenie Vašej ponuky ...

Bačišin/Tkáč, s. r. o.

Komunikácia s vládou, komunikácia so štátnymi inštitúciami a regulačný...

Ambulancia klinickej psychológie a pracovisko poradenskej a dopravnej psychológie

Psychologické testy držiteľov zbraní alebo streliva, pre zdravotné úč...

PhDr. Ladislav Maczkó - mediátor a socioterapeut

Mediátor - mediácia - mimosúdne riešenie sporov. Neformálne riešenie k...

NATEK SLOVAKIA, s.r.o.

NATEK je lídrom v poskytovaní IT outsourcingu a konzultačných služieb ...

OKEY, s.r.o.

Naša spoločnosť Vám ponúka profesionálnu kozmetiku Riwax® na autá, mot...

Mgr. Miroslav Michalička, advokát - www.michalicka.sk

Advokátska kancelária Mgr. Miroslava Michaličku vykonáva odborné právn...

Ing. Igor Vlčko - RAPID REAL

Spoločnosť, ktorá sa zaoberá sprostredkovaním predaja, prenájmu nehnut...

JUDR. Iveta Šteffeková, advokát

Právne poradenstvo a zastupovanie pred súdmi SR a štátnymi orgánmi a i...

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Poistením právnej ochrany si zabezpečíte odbornú právnu pomoc a ochran...

Autistické centrum Andreas n.o.

Ponúkame pre rodiny: - špeciálnopedagogická diagnostika autizmu - di...

Centrum pre filantropiu n.o.

Poslaním Centra pre filantropiu je rozvoj filantropie a občianskej spo...

ATNA, s.r.o.

Zameriava sa na rozvojovo-motivačné programy, teambuilding a osobnostn...

Komunitné centrum Spolu Chminianske Jakubovany

Vytvoriť podmienky pre zlepšenie spoločenského a sociálno-ekonomického...

BELSTAV SK, s.r.o.

V rámci komplexnej revitalizácie panelových a bytových domov zaisťujem...

Pflegedahoam - Júlia Šlosárová

Firma Pflegedahoam sa zaoberá prepravou osôb do Rakúska. Taktiež porad...

A&T solutions, s.r.o.

Spoločnosť A&T solutions ponúka široké portfólio služieb v oblasti...

CNS EuroGrants s.r.o.

Komplexné poradenstvo pri získavaní finančnej pomoci z národných zdroj...

Ing. Peter Pagáč

Kamenný aj inetrnetový obchod so spodným prádlom, pančuchami a ponožka...

Produkty (nájdených 37 produktov)

Prenajmite nám Vašu pôdu!

Prenajmite nám Vašu pôdu!

Vždy vyššie nájomné, vyplatenie nájomného vopred, pomoc pri lokalizácií parciel, bezplatné právne poradenstvo.

Audity, účtovníctvo, mzdy a poradenstvo

Audity, účtovníctvo, mzdy a poradenstvo

Naša spoločnosť Vám poskytne služby v oblastiach auditu (štatutárny audit účtovnej závierky, audit výročných správ, príprava a audit konsolidovanej účtovnej závierky, akvizičný audit), účtovnícka a miezd (komplexné vedenie účtovníctva outsourcingovou formou, komplexné vedenie mzdovej a personálnej a...

Poradenstvo

Poradenstvo

Ekonomické poradenstvo. Poradenská činnosť pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky, daňová optimalizácia a plánovanie, pomoc pri daňovej registrácii, finančné analýzy, kompletný servis pri zakladaní nových spoločností aj zahraničných.

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Bratislava
Personálne poradenstvo

Personálne poradenstvo

Sme zameraní na poradenstvo v oblasti: Personálne poradenstvo v oblastiach: * Definovanie a popis procesu riadenia ĽZ * Pomoc pri definovaní podnikovej kultúry * Vypracovanie etického kódexu spoločnosti * Vypracovanie etického kódexu, postupov pri uvoľňovaní zamestnancov * Analýza vzdelávacích potri...

 • Lokalita: Bratislava-Petržalka
Stavebno-obchodná činnosť

Stavebno-obchodná činnosť

Stavebno obchodná firma DODO MONT pôsobí na slovenskom trhu od roku 2002. V samotných začiatkoch sa venovala interiérovým úpravám a dokončovacím prácam. Postupne sme sa vypracovali na kompletné realizovanie interiérových úprav, ako sú omietkárske, maliarske a natieračské práce. Obklady a dlažby, vše...

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Fintice
Logo firmy

Pomoc pri predaji a marketingu

Okrem vlastných služieb prieskumu trhu, konkurenčného spravodajstva a strategického poradenstva, môžeme klientov ďalej podporovať aj pri implementácii ich stratégie vstupu na trh, a to priamo našimi konzultantmi, alebo prostredníctvom našej siete lokálnych partnerov s rôznymi oblasťami expertízy.

 • Lokalita: Senec
Logo firmy

Teplo zo slnka

Ponúkame solárne zostavy s vákuovými trubicami zo životnosťou do 30 rokov, zostavy s plochými kolektormi pre rodinné a bytové domy, firmy a iné. Odborné konzultácie na mieste realizácie, poradenstvo. Pomoc pri získavaní štátnej dotácii. Montáž na novostavby,prestavby, rekonštrukcie, domontovanie.

 • Lokalita: Banská Bystrica
Titulok Vašej ponuky

Titulok Vašej ponuky

Firma LAMPER so svojimi odborne vyškolenými zamestnancami je schopná realizovať nielen strechy rodinných domov ale aj komplexné služby od poradenstva v oblasti šikmých striech, pomoci pri výbere tých správnych materiálov, výpočtov spotreby, vypracovania cenovej ponuky a v neposlednom rade samotnej r...

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Banská Bystrica
Dodanie a pokládka podlahových krytín

Dodanie a pokládka podlahových krytín

Linotex Poprad vykonáva kompletné dodávky podláh s poradenstvom a montážou podlahových krytín. Poradíme pri výbere vhodnej podlahovej krytiny, vypracujeme cenovú kalkuláciu, vykonáme obhliadku, zameriame miestnosti, zmeriame vlhkosť pomocou CM, pripravíme podklad (brúsenie, penetrácia, nivelizácia),...

 • Cena: podľa druhu a množstva
 • Lokalita: Poprad
Bezpečnostnotechnické služby

Bezpečnostnotechnické služby

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. Vám v oblasti bezpečnosti práce ponúka formou outsourcingu bezpečnostnotechnickú službu ( BTS ) v zmysle § 22 zák. č. 124/2006 Z.z v znení neskorších predpisov, a aj implementovanie praktických prvkov a postupov podľa smernice OHSAS 18 001 ako aj ďalšie doplnkové služby súvi...

 • Cena: www.bozpo.eu
 • Lokalita: Prievidza
Daňové poradenstvo

Daňové poradenstvo

Ústne daňové poradenstvo, písomné daňové poradenstvo = vypracovanie písomného stanoviska, odvolania voči rozhodnutiu správcu dane, pomoc pri vypracovaní daňového priznania k rôznym daniam, zastupovanie v daňovom konaní atď.

 • Lokalita: Nitra
Právne poradenstvo

Právne poradenstvo

Právne služby (právnu pomoc a právne zastúpenie) poskytuje v slovenskom a nemeckom jazyku. V advokátskej kancelárii je možné čiastočne komunikovať v anglickom a ruskom jazyku. Právne služby len v anglickom jazyku, zabezpečí v spolupráci s partnerskou advokátskou kanceláriou.

 • Lokalita: Bratislava
Kuchynské linky - na mieru

Kuchynské linky - na mieru

Ponúkame širokú paletu kuchynských liniek, široký výber materiálu, poradenstvo pri návrhu kuchyne, pomoc pri výbere spotrebičov, kuchyne podľa Vaších predstáv.

 • Lokalita: Nitra

Finančné poradenstvo

Naším cieľom je spokojnosť. Privátna finančná stratégia Vám umožní získať vyššie výnosy, platiť nižšie poplatky a celkovo tak dosiahnuť lepšieho využitia svojich financií. Pomocou najmodernejšieho poradenského softvéru Vám zhotovíme Privátnu finančnú stratégiu, v ktorej bude všetko prehľadne zhrnuté...

 • Cena: dohodou
 • Lokalita: Bratislava

Účtovné a daňové poradenstvo

Poskytovanie sústavnej pomoci formou účtovného, mzdového a daňového poradenstva pri spracovaní účtovníctva a relevantných výkazov.

 • Lokalita: Bratislava - Petržalka

Pre spoločnosti - Occupational Safety & Health, Fire Protection

Vám ponúka širokú škálu služieb v oblasti ochrany zdravia pri práci, prevencii pracovných úrazov a chorôb z povolania, metodickej pomoci a poradenstva pri zabezpečovaní povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.

 • Lokalita: Bratislava

Účtovné a ekonomicko-právne poradenstvo

Obchodné (zakladanie obchodných spoločností), metodické (zmeny v postupoch účtovania), sociálne a mzdové (zmeny v príslušných právnych normách). Pomoc pri oceňovaní, nadobúdaní, zakladaní podnikov, rozdeľovaní, zlučovaní a pri zmenách miestneho podnikateľského prostredia.

 • Lokalita: Bratislava
Poradenstvo

Poradenstvo

Ekonomické poradenstvo. Poradenská činnosť pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky, daňová optimalizácia a plánovanie, pomoc pri daňovej registrácii, finančné analýzy, kompletný servis pri zakladaní nových spoločností aj zahraničných.

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Bratislava
 Poradenstvo manažérske a personálne

Poradenstvo manažérske a personálne

Sme zameraní na poradenstvo v oblasti: Personálne poradenstvo v oblastiach: * Definovanie a popis procesu riadenia ĽZ * Pomoc pri definovaní podnikovej kultúry * Vypracovanie etického kódexu spoločnosti * Vypracovanie etického kódexu, postupov pri uvoľňovaní zamestnancov * Analýza vzdelávacích potri...

 • Lokalita: Bratislava-Petržalka
Poradenstvo a školenie na stavbe

Poradenstvo a školenie na stavbe

Naša ponuková paleta je široká: oboznámenie so špecifickými spracovateľskými kritériami, efektívne používanie strojov a špeciálneho náradia, pomoc v oblasti výmerov, rozdelenia krytinových pásov, škárovacie techniky, komplikované detaily, použitie moderných klampiarskych a systémových techník atď.

 • Lokalita: Bratislava-Petržalka
Logo firmy

Pomoc pri predaji a marketingu

Okrem vlastných služieb prieskumu trhu, konkurenčného spravodajstva a strategického poradenstva, môžeme klientov ďalej podporovať aj pri implementácii ich stratégie vstupu na trh, a to priamo našimi konzultantmi, alebo prostredníctvom našej siete lokálnych partnerov s rôznymi oblasťami expertízy.

 • Lokalita: Senec
Popis obrázku

Účtovnícke a daňové poradenstvo

Ako spoločnosť sa nešpecializujeme len na jednu oblasť. Neustálym vzdelávaním sa vieme klientom poskytnúť služby v oblastiach ako:* Účtovníctvo - vedieme pre vás jednoduché a podvojné účtovníctvo (komplexne alebo čiastkovo)* Mzdy a personalistika vrátane poradenstva pri výbere vhodných pracovníkov* ...

 • Cena: http://www.tinatax.sk/sk/cennik
 • Lokalita: Bratislava
Komplexné riešenia zateplení a izolácií budov

Komplexné riešenia zateplení a izolácií budov

Naša spoločnosť FASADENA, s.r.o. | fasáda Pezinok zabezpečuje predaj komplexného riešenia zateplení a izolácií budov, stavieb a predaj fasád od roku 2008. Vytvárame farebné riešenia interiérov a exteriérov, pomocou dekoračných techník vytvárame jedinečný dizajn. Ďalej poskytujeme nátery dreva, náter...

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Pezinok
Stavebné poradenstvo

Stavebné poradenstvo

Zahŕňa odbornú pomoc v oblasti realizácie a prípravy osobám a spoločenstvám, ktorý sa rozhodli pre obnovu, či novú výstavbu. Oboznámiť ich celou problematikou danej oblasti a čo všetko je potrebné k uskutočneniu ich predstáv. Odporučíme vhodné materiály aj kritéria pre výber zhotoviteľa.

 • Lokalita: Humenné
Mzdová agenda

Mzdová agenda

Personálne poradenstvo, odborná pomoc pri výbere zamestnancov, prihlasovanie a odhlasovanie Szčo, závodov, zamestnancov, mzdová evidencia, vedenie mzdového listu, evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia, mesačné výkazy pre sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, príkazy k úhrade atď.

 • Lokalita: Nitra
Interiérové poradenstvo

Interiérové poradenstvo

Predstavuje všetky ostatné činnosti nezačlenené do predchádzajúcich bodov. Napr. pomoc pri výbere vhodného osvetlenia, doporučenie farebných odtieňov, správne rozmiestnenie nábytkových prvkov v interiéri.

 • Lokalita: Žiar nad Hronom
Podnikateľské poradenstvo

Podnikateľské poradenstvo

Vzhľadom na viacročnú skúsenosť konateľa a partnerov firmy vo finančnom manažmente a organizácii riadenia, ako aj v príprave a hodnotení vybraných projektov finančnej pomoci EÚ, ponúkame firmám spoluprácu v základných okruhoch poradenskej činnosti.

 • Lokalita: Trnava

Doplnkové služby

Pri kúpe látok v našej predajni (resp. využití krajčírskych služieb) poradenstvo pri navrhovaní šiat a kostýmov zdarma (nákres, pomoc pri inšpirácii a výbere látok, zdobenia atď.), zásielková služba (tovar posielame aj na dobierku)

 • Cena: cena neuvedena
 • Lokalita: Bratislava

Účtovné a daňové poradenstvo

Metodická pomoc pri zavádzaní účtovných postupov do systému účtovníctva. Metodická pomoc pri spracovaní interných smerníc. Pomoc pri implementácií legislatívnych požiadaviek vyplývajúcich s príslušných relevantných zákonov do systému účtovníctva.

 • Lokalita: Bratislava - Petržalka

Individuálne nešpecifikované poradenstvo

Pomoc pri riešení problémov, poradenstvo šité na mieru, nešpecifikované poradenstvo podľa požiadaviek klienta, konzultácie a poradenstvo.

 • Lokalita: Nitra

Účtovné a ekonomické poradenstvo

Pomoc pri zavádzaní účtovníctva, pomoc pri spracovaní účtovnej závierky. Stálych klientov oboznamujeme s aktuálnymi zmenami zákonov a upozorňujeme na prípadný dosah na ich činnosť.

 • Lokalita: Šenkvice

Účtovné a ekonomické poradenstvo

Oboznamovanie klientov so zmenami v platnej legislatíve, spracovanie vnútropodnikových smerníc, vypracovanie finančnej analýzy, pomoc pri zavádzaní účtovníctva, pomoc pri spracovaní účtovnej závierky.

 • Lokalita: Žilina