Firmy (nájdených 13 firiem)

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

PARTNER PROGRESS, s.r.o.

Firma sa zaoberá organizovaním poradenských, vzdelávacích a tréningový...

KAMELEN, s.r.o.

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdová a personálna age...

Eva Linerová - TREND

Kompletné vedenie účtovníctva pre fyzické a právnické osoby, daňové pr...

PERMAN - MK spol. s r.o.

Sme poradensko-vzdelávacia spoločnosť, organizujeme tréningové program...

Súkromná stredná odborná škola, VINIFERA spol.s.r.o

Súkromná stredná odborná škola, Štefánikova 94, 900 01 Modra zriaďova...

Universal Consulting s.r.o.

Universal Consulting je slovenská náborová spoločnosť, ktorá zabezpeču...

Ing. Leonóra Lenčuchová LENA

S niekoľkoročnou tradíciou poskytujeme prekladateľské, tlmočnícke slu...

DREVEC - Július Štefanec

Spoločnosť DRE-VEC vznikla v roku 2010. Bola založená za podpory Eu...

HN Accounting, s.r.o.

Naša účtovnícka kancelária v Leviciach pôsobí v oblasti účtovníctva už...

SWOT, spol. s r.o.

Vzdelávacia spoločnosť SWOT spol. s r.o. sa od roku 2005 úspešne zaobe...

Softplan Slovakia, s.r.o.

Softplan Slovakia s.r.o. je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Softpla...

Produkty (nájdených 14 produktov)

Outplacement

Outplacement

Outplacement je program, ktorý je určený zamestnancom vo výpovednej lehote, prípadne tým, ktorí sú evidovaní na úrade práce. Je výbornou pomôckou na jednoduchší prechod pracovníka na trh práce v situácii straty zamestnania.

 • Lokalita: Banská Bystrica
Pozemné stavby, modernizácie interiérov a občianskej výstavby

Pozemné stavby, modernizácie interiérov a občianskej výstavby

Realizujeme stavebné práce každého druhu: - rekonštrukcia a výstavba rodinných domov - výkopové a zemné práce bagrom - vodovody, kanalizácie - rekonštrukcia a výstavba pozemných občianskych stavieb - školy, úrady a pod. - zatepľovanie rodinných domov - úprava dvorov, terénne úpravy - výstavba...

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Michalovce
Komplexné účtovné služby

Komplexné účtovné služby

Našou špecializáciou a náplňou práce je poskytovanie komplexných účtovníckych služieb pre podnikateľov, obchodné spoločnosti a neziskové organizácie. Tiež pre Vás založíme vašu budúcu firmu a to v čo najkratšom čase a za najlepších finančných podmienok, poradíme vám vo výbere vhodného predmetu pod...

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Levice
Demolačné práce

Demolačné práce

Komplexná likvidácia stavebných objektov. Táto zahrňuje všetky činnosti od návrhu technologických postupov, zastupovania na príslušných úradoch, samotnej demolačné práce, likvidáciou vzniknutého odpadu, prípadne opätovné využitie recyklovaných vybúraných hmôt.

 • Lokalita: Liptovský Mikuláš
Skúšky tvárniacich strojov

Skúšky tvárniacich strojov

Na základe oprávnenia vydaného Úradom bezpečnosti práce Slovenskej republiky vykonávame skúšky bezpečnostných parametrov tvárniacich strojov v prevádzke podľa STN 21 0700.

 • Lokalita: Trnava
Odborná príprava a školenia v obore bezpečnosti

Odborná príprava a školenia v obore bezpečnosti

V pravidelných intervaloch organizujeme odborné kurzy prípravy na výkon strážnej a detektívnej služby. Po úspešnom zvládnutí skúšok je kurz ukončený získaním Preukazu odbornej spôsobilosti. Školíme jednotlivcov ale aj väčšie skupiny záujemcov. Pravidelne spolupracujeme na rekvalifikačných kurzoch s ...

 • Cena: Cena ponuky
 • Lokalita: Pezinok
Logo firmy

Mzdová agenda

Vedenie a spracovanie mzdových listov a výplatných pások. Spracovanie hlásení, prihlášok a odhlášok do zdravotných poisťovní ako aj do sociálnej poisťovne a na úrad práce. Spracovanie príkazov k úhrade jednotlivých platieb. Poradenstvo a konzultácie v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a iné.

 • Lokalita: Dubnica nad Váhom
Spracovanie mzdovej evidiencie:

Spracovanie mzdovej evidiencie:

Ponúkame komplexné služby a preberáme plnú zodpovednosť za spracovanie mzdovej agendy vašich zamestnancov. Služby mzdového outsourcingu úplne nahradia interné mzdové oddelenie a prinášajú pridanú hodnotu, ktorú ocení nie len HR manažment ale aj Vaši zamestnanci. Kompletné spracovanie mzdovej agendy ...

 • Cena: individuálna podľa počtu zamestnancov.
 • Lokalita: Bratislava
Jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo a mzdy

Jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo a mzdy

Naša spoločnosť EKOSPOL GM, s.r.o. Vám kvalitne a zodpovedne spracuje jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo i mzdy. Zmluvným klientom poskytujeme konzultácie a poradenstvo, ako aj spracovanie daňového priznania zdarma. Vykonávame aj kontrolu účtovníctva za uplynulé obdobia.Môžeme vykonať aj r...

 • Cena: http://www.ekospolm.sk/cennik.html
 • Lokalita: Bratislava
Upratovacie a čistiace práce - čistenie administratívnych priestorov a budov

Upratovacie a čistiace práce - čistenie administratívnych priestorov a budov

Naši pracovníci dokonale vyčistia a poupratujú kancelárske priestory vo Vašich budovách, výrobné a technické priestory, komplexy úradov, prepážkové haly, fojery, zasadacie a konferenčné sály, hotelové izby, kultúrne alebo športové haly a ostatné komunálne zariadenia či predajné priestory.

 • Lokalita: Martin
Práce a mzdy - č. 4 / 2011

Práce a mzdy - č. 4 / 2011

Registrácia na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Hromadné prepúšťanie. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Používanie motorového vozidla zamestnancom. Podiely na zisku.

 • Cena: 5,38 EUR
 • Lokalita: Žilina

ŠPECIÁLNE LETECKÉ PRÁCE

AIR - TRANSPORT EUROPE, spol, s.r.o je držiteľom Osvedčenia prevádzkovateľa leteckých prác vydaného Leteckým úradom SR. Osvedčenie oprávňuje vykonávať takéto služby vo všetkých krajinách EÚ.

 • Cena: cena neuvedena
 • Lokalita: Poprad