Firmy (nájdených 12 firiem)

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

AVIMA SK spol. s.r.o.

AVIMA SK spol. s.r.o., Bratislava - 2 - Čistiace a upratovacie práce p...

PARTNER PROGRESS, s.r.o.

Firma sa zaoberá organizovaním poradenských, vzdelávacích a tréningový...

KAMELEN, s.r.o.

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdová a personálna age...

Eva Linerová - TREND

Kompletné vedenie účtovníctva pre fyzické a právnické osoby, daňové pr...

PERMAN - MK spol. s r.o.

Sme poradensko-vzdelávacia spoločnosť, organizujeme tréningové program...

Súkromná stredná odborná škola, VINIFERA spol.s.r.o

Súkromná stredná odborná škola, Štefánikova 94, 900 01 Modra zriaďova...

Universal Consulting s.r.o. - Práca v zahraničí

Universal Consulting s. r. o. sa zaoberá sprostredkovaním práce do zah...

Ing. Leonóra Lenčuchová LENA

S niekoľkoročnou tradíciou poskytujeme prekladateľské, tlmočnícke slu...

HN Accounting, s.r.o.

Naša účtovnícka kancelária v Leviciach pôsobí v oblasti účtovníctva už...

SWOT, spol. s r.o.

Vzdelávacia spoločnosť SWOT spol. s r.o. sa od roku 2005 úspešne zaobe...

Softplan Slovakia, s.r.o.

Softplan Slovakia s.r.o. je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Softpla...

Produkty (nájdených 14 produktov)

Komplexné stavebné práce - STAVBYT

Komplexné stavebné práce - STAVBYT

Firma Stavbyt Martin ponúka komplexné stavebné práce od roku 1998. Vďaka profesionálnemu prístupu, kvalitným materiálom a výhodným dodacím termínom máme za sebou množstvo zákaziek pre firmy, SVB, inštitúcie, úrady ako aj súkromné osoby. Našim cieľom je predovšetkým 100% robota, operatívne riešeni...

Outplacement

Outplacement

Outplacement je program, ktorý je určený zamestnancom vo výpovednej lehote, prípadne tým, ktorí sú evidovaní na úrade práce. Je výbornou pomôckou na jednoduchší prechod pracovníka na trh práce v situácii straty zamestnania.

 • Lokalita: Banská Bystrica
Pozemné stavby, modernizácie interiérov a občianskej výstavby

Pozemné stavby, modernizácie interiérov a občianskej výstavby

Realizujeme stavebné práce každého druhu: - rekonštrukcia a výstavba rodinných domov - výkopové a zemné práce bagrom - vodovody, kanalizácie - rekonštrukcia a výstavba pozemných občianskych stavieb - školy, úrady a pod. - zatepľovanie rodinných domov - úprava dvorov, terénne úpravy - výstavba...

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Michalovce
Komplexné účtovné služby

Komplexné účtovné služby

Našou špecializáciou a náplňou práce je poskytovanie komplexných účtovníckych služieb pre podnikateľov, obchodné spoločnosti a neziskové organizácie. Tiež pre Vás založíme vašu budúcu firmu a to v čo najkratšom čase a za najlepších finančných podmienok, poradíme vám vo výbere vhodného predmetu pod...

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Levice
Demolačné práce

Demolačné práce

Komplexná likvidácia stavebných objektov. Táto zahrňuje všetky činnosti od návrhu technologických postupov, zastupovania na príslušných úradoch, samotnej demolačné práce, likvidáciou vzniknutého odpadu, prípadne opätovné využitie recyklovaných vybúraných hmôt.

 • Lokalita: Liptovský Mikuláš
Práce a mzdy - č. 4 / 2011

Práce a mzdy - č. 4 / 2011

Registrácia na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Hromadné prepúšťanie. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Používanie motorového vozidla zamestnancom. Podiely na zisku.

 • Cena: 5,38 EUR
 • Lokalita: Žilina

ŠPECIÁLNE LETECKÉ PRÁCE

AIR - TRANSPORT EUROPE, spol, s.r.o je držiteľom Osvedčenia prevádzkovateľa leteckých prác vydaného Leteckým úradom SR. Osvedčenie oprávňuje vykonávať takéto služby vo všetkých krajinách EÚ.

 • Cena: cena neuvedena
 • Lokalita: Poprad
Logo firmy

Mzdová agenda

Vedenie a spracovanie mzdových listov a výplatných pások. Spracovanie hlásení, prihlášok a odhlášok do zdravotných poisťovní ako aj do sociálnej poisťovne a na úrad práce. Spracovanie príkazov k úhrade jednotlivých platieb. Poradenstvo a konzultácie v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a iné.

 • Lokalita: Dubnica nad Váhom
Spracovanie mzdovej evidiencie:

Spracovanie mzdovej evidiencie:

Ponúkame komplexné služby a preberáme plnú zodpovednosť za spracovanie mzdovej agendy vašich zamestnancov. Služby mzdového outsourcingu úplne nahradia interné mzdové oddelenie a prinášajú pridanú hodnotu, ktorú ocení nie len HR manažment ale aj Vaši zamestnanci. Kompletné spracovanie mzdovej agendy ...

 • Cena: individuálna podľa počtu zamestnancov.
 • Lokalita: Bratislava
Jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo a mzdy

Jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo a mzdy

Naša spoločnosť EKOSPOL GM, s.r.o. Vám kvalitne a zodpovedne spracuje jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo i mzdy. Zmluvným klientom poskytujeme konzultácie a poradenstvo, ako aj spracovanie daňového priznania zdarma. Vykonávame aj kontrolu účtovníctva za uplynulé obdobia.Môžeme vykonať aj r...

 • Cena: http://www.ekospolm.sk/cennik.html
 • Lokalita: Bratislava
Skúšky tvárniacich strojov

Skúšky tvárniacich strojov

Na základe oprávnenia vydaného Úradom bezpečnosti práce Slovenskej republiky vykonávame skúšky bezpečnostných parametrov tvárniacich strojov v prevádzke podľa STN 21 0700.

 • Lokalita: Trnava

Úradné preklady s pečiatkou súdneho prekladateľa

Úradné preklady s pečiatkou súdneho prekladateľa, preklady z anglického a nemeckého jazyka

 • Lokalita: Belá - Dulice, okr. Martin