Firmy (nájdených 1 firiem)

Ing. arch. Radoslav Stráňava

Adresa
Okružná 112/18, 022 01 Čadca, U Hluška
E-mail
email  
Web
http://www.stranava.sk/
Telefón
421414334549

Autorizovaný architekt. Architektonické a urbanistické štúdie, vizualizácie, poradenstvo, autorský a stavebný dozor. Projekty stavieb.

Produkty (nájdených 209 produktov)

Architektonické služby

Architektonické služby

Hľadáte služby v oblasti architektúry spojené s územným plánovaním, navrhovaním interiérov a stavebných projektov? Ing. arch. Peter Odnoga - A5 ATELIER - architekt Trnava je tu pre Vás. Pôsobím v oblasti architektúry od roku 1992. Služby architekta zahŕňajú územné plánovanie, návrh interiéru, staveb...

Inžinierska činnosť a poradenstvo

Inžinierska činnosť a poradenstvo

K navrhnutým stavbám Vám zabezpečíme všetky potrebné povolenia od rozhodnutia o umiestnení stavby po kolaudáciu a užívacie povolenie. Vykonáme pre Vás autorský dozor, alebo technický dozor investora. Pomôžeme Vám nájsť dodávateľa stavby, alebo odborne pripomienkovať ponuky stavebných firiem.

Pasívne stavby

Pasívne stavby

Poznanie, že v našej lokalite je možné postaviť dom pasívny, nulový, alebo aktívny je reálny fakt. Takýto dom sa dá navrhnúť na pozemku s vhodnou orientáciou na svetové strany, bez zatienenia susednými stavbami. Je potrebné dodržať zásady navrhovania pre takýto dom a zabezpečiť kvalitu výstavby. Nie...

Architektúra a projekcia

Architektúra a projekcia

Vytvoríme Vám štúdiu a projekt domu, alebo stavby podľa Vašich predstáv. Sme tím architektov a stavebných inžinierov, ktorí spájajú kreatívnu časť tvorby s technickými vedomosťami. Projekty vytvárame na základe Vašich požiadaviek a očakávaní od budúcej stavby. Vieme navrhnúť variantné riešenia a pr...

Komplexná projektová činnosť

Komplexná projektová činnosť

Ateliér zabezpečuje komplexnú projektovú činnosť a to od prípravy, koncepcie, návrhov až po vypracovanie realizačných projektov, autorský dozor a inžiniersku činnosť.

Projektovanie stavieb

Projektovanie stavieb

Projektovanie stavieb (rodinné domy, polyfunkčné objekty,sklady,haly..), architektúra, statika, zdravotechnika, vizualizácie.

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Čadca
 • Telefón: 00421905841682
Projektovanie stavieb

Projektovanie stavieb

Projektovanie stavieb (rodinné domy, polyfunkčné objekty,sklady,haly..), architektúra, statika, zdravotechnika, vizualizácie.

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Čadca
 • Telefón: 00421905841682
Návrhy interiérov

Návrhy interiérov

Návrhy interiérov – poradenstvo, konzultácie, návrhy, grafické spracovanie – vizualizácia obytného priestoru – technické podklady pre realizáciu podľa navrhovaného riešenia – kladacie plány pre obklady a dlažby - realizácia navrhnutého riešenia „na kľúč“.

Vizualizácia stavieb

Vizualizácia stavieb

Ponúkame vizualizáciu stavieb.

Inžinierska činnosť

Ponúkame kvalitné inžinierske služby. Pre ponuku a viac informácii nás neváhajte kontaktovať.

Projekčná činnosť

Ponúkame kvalitné projekčné služby. Pre ponuku a viac informácii nás neváhajte kontaktovať.

Výstavný areál-Aréna a dom dôchodcov.

KOMPLEXNÁ PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA STAVIEB

Tvoríme architektúru s dôrazom na všetky aspekty stavby- kvalita architektúry, optimálne náklady stavby , spôsob výstavby ... Projektujeme v BIM systéme

Inžinierska činnosť a poradenstvo

Inžinierska činnosť a poradenstvo

K navrhnutým stavbám Vám zabezpečíme všetky potrebné povolenia od rozhodnutia o umiestnení stavby po kolaudáciu a užívacie povolenie. Vykonáme pre Vás autorský dozor, alebo technický dozor investora. Pomôžeme Vám nájsť dodávateľa stavby, alebo odborne pripomienkovať ponuky stavebných firiem.

Statika

Statika

Súčasťou nášho tímu sú stavební inžinieri so zameraním na statiku stavieb. Našou konkurenčnou výhodou je spolupráca medzi architektom a statikom už v počiatočnom štádiu projektu. Dosahujeme tak optimálne architektonické riešenie aj z hľadiska realizovateľnosti a stavebných nákladov. Voľné kapacity v...

Projetkovanie nízkoenergetických domov

Projetkovanie nízkoenergetických domov

Činnosť ateliéru sa venuje projektovaniu a realizácii nízkoenergetických rodinných domov, pasívnych rodinných domov, drevodomov, panelových drevených rodinných domov. Pri projektovaní a realizácii stavieb spolupracujeme s tímom externých spolupracovníkov a odborníkov.

Projektovanie stavieb

Projektovanie stavieb

Projektovanie stavieb (rodinné domy, polyfunkčné objekty,sklady,haly..), architektúra, statika, zdravotechnika, vizualizácie.

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Čadca
 • Telefón: 00421905841682
Projektovanie stavieb

Projektovanie stavieb

Projektovanie stavieb (rodinné domy, polyfunkčné objekty,sklady,haly..), architektúra, statika, zdravotechnika, vizualizácie.

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Čadca
 • Telefón: 00421905841682
Projektovanie stavieb

Projektovanie stavieb

Projektovanie stavieb (rodinné domy, polyfunkčné objekty,sklady,haly..), architektúra, statika, zdravotechnika, vizualizácie.

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Čadca
 • Telefón: 00421905841682
Projektovanie stavieb

Projektovanie stavieb

Poskytujeme projektovanie stavieb, projekty pre územné a stavebné povolenie, realizačné projekty, vizualizácie rodinných domov, poradenskú činnosť.

Vizualizácie 3D

Vizualizácie 3D

Vizualizácie 3D pre investora vo formáte 3D PDF.

Stavebná činnosť

Ponúkame kvalitné stavebné služby. Pre ponuku a viac informácii nás neváhajte kontaktovať.

Geodetické a kartografické práce

Vykonávame geodetické a kartografické práce, pre ponuku a viac informácii nás neváhajte kontaktovať.

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Sobrance
 • Telefón: +421907944890
Design kúpeľne

DESIGN

Ponúkame: návrh výrobkov pre nábytkársku výrobu, dizajn priemyslených výrobkov v programoch Rhinoceros5, T-splines,Revit , Príprava BIM knižníc pre firmy

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Prešov
CNC stroj na rezanie rúr plazmou

Ponuka firmy

Ponúkame: vývoj jednotlivých častí i celých zostáv, tvorba 3D modelov a zostáv, tvorba 2D technickej dokumentácie podľa technických štandardov, implementácia technických zmien do už existujúcej konštrukcie, prevod výkresovej dokumentácie do elektronickej podoby...

 • Cena: cena neuvedena
 • Lokalita: Nitra
Komplexná údržba záhrad

Komplexná údržba záhrad

Údržba spočíva hlavne v pravidelnej kosbe trávnika, vertikálnom reze trávnika, v prevzdušňovaní trávnika, ďalej v rôznych rezoch drevín, veľmi dôležité je aj prihnojovanie záhonov a novozaložených drevín, atď. Pokiaľ máte záujem o profesionálnu údržbu vašej záhrady, sme tu pre Vás.

 • Lokalita: Hodruša - Hámre
Automatické zavlažovacie systémy

Automatické zavlažovacie systémy

Automatické systémy zabezpečujú pravidelnú rovnomernú závlahu, ktorá je už nevyhnutná pre dobrý rozvoj a kondíciu sadovníckych úprav.

 • Lokalita: Hodruša - Hámre
Logo firmy

Terénne úpravy

Pokiaľ máte záujem o modeláciu nového terénu na Vašom pozemku, vieme Vám pomôcť aj s týmto problémom. Môžeme hovoriť o terasovaní, zrovnávaní nežiadúcich terénnych nerovností, svahovaní, úprave terénu nevhodného na pokládku a následnú kosbu trávnika, vytváraní rôzne tvarovaných násypov atď.

 • Lokalita: Hodruša - Hámre
Záhradné stavby

Záhradné stavby

Medzi záhradné stavby patria napríklad oplotenia, oporné múry, altánky, prístrešky, pergoly, záhradné domčeky, drevárne, ale aj chodníky a iné komunikačné ťahy, spevnené plochy, terasy, schodištia, mosty a iné. Každý priestor zhodnotíme osobitne tak, aby bolo dielo funkčné a harmonické.

 • Lokalita: Hodruša - Hámre
Grafické spracovanie návhu a vizualizácia záhrad

Grafické spracovanie návhu a vizualizácia záhrad

Jedna z hlavných činností našej spoločnosti je komplexné riešenie vonkajších priestorov bývania. Prvotnou formou grafického spracovania návrhu je štúdia zobrazujúca jednotlivé kompozičné prvky záhrady. Ďalšou formou sú vysadzovacie plány, technické výkresy a 3D vizualizácia.

 • Lokalita: Hodruša - Hámre
PORADENSKÁ A KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ

PORADENSKÁ A KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ

Činnosť generálneho projektanta stavieb a interiérov - 20rokov prax. inžiniering, koordinácia a manažment projektového tímu,

 • Cena: cena neuvedena
 • Lokalita: Prešov
Mobiliár

Mobiliár

Spoločnosť sa zaoberá aj návrhom a výrobou vlastného mobiliáru. Podľa Vašich požiadaviek vieme jednotlivým prvkom nadimenzovať vhodný dizajn, materiál i veľkostné a funkčné parametre. Jedná sa o výrobu lavičiek, smetných nádob, informačných tabúľ, herných prvkov, stojanov na bicykle a pod.

 • Lokalita: Hodruša - Hámre
Logo firmy

Získavanie dendrometrických veličín

Táto činnosť spočíva v identifikácii rodov a druhov drevín na riešenom území a v určovaní ďalších identifikačných vlastností. Slúži nám nielen na vyhodnotenie celkového stavu existujúcej zelene, ale predovšetkým ako podklad a súčasť projektovej dokumentácie každého sadovníckeho diela.

 • Lokalita: Hodruša - Hámre
Trávniky

Trávniky

Kobercové (mačinové) trávniky sa stávajú čoraz väčším trendom v úpravách súkromných záhrad. Výhodou takéhoto trávnika je okamžitý vegetačný efekt ihneď po založení.Druhou možnosťou založenia trávnika je výsev.

 • Lokalita: Hodruša - Hámre
Vodné prvky v záhrade

Vodné prvky v záhrade

Medzi vodné prvky, ktoré navrhujeme a realizujeme patria jazierka, potôčiky, vodopády, studničky a v spolupráci s akademickým sochárom aj kamenné fontánky a napájadlá pre vtáky.

 • Lokalita: Hodruša - Hámre
Tvorba zelene

Tvorba zelene

Okrem bežných vegetačných prvkov ako sú solitérne stromy, zmiešané skupiny, krovité výsadby, živé ploty, pôdopokryvná zeleň, trvalkové záhony či kvetnaté lúky, realizujeme aj špeciálne sadovnícke úpravy a to najmä strešné záhrady, stepné spoločenstvá, skalky a pod.

 • Lokalita: Hodruša - Hámre