Firmy (nájdených 63 firiem)

Súkromná stredná odborná škola

súkromná stredná odborná škola, obchodná akadémia, hotelová akadémia, ...

AISE Slovakia, s. r. o.

Ročné a polročné stredoškolské študijné pobyty v zahraničí - USA, Neme...

Alexandr Rychecký - O.S.DIVIDLO

Dramatická výchova - Výchova divadlem + divadelní soubor DIVIDLO Ostra...

British International School Bratislava

Britská medzinárodná škola v Bratislave bola založená v roku 1997 a mo...

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

Poskytovanie gymnaziálneho vzdelávania s výraznejším uplatňovaním nábo...

Dušan Rusin - AVALON

Spoločnosť zameraná na dodávku a montáž :počítačových, jazykových uče...

Gymnázium Františka Švantnera

Gymnázium Františka Švantnera - SŠ (4 - ročné + reálne 8 - ročné štúdi...

Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským

Naša škola je najväčším maďarským gymnáziom s právnou subjektivitou na...

Gymnázium Michala Miloslava Hodžu a Jazyková škola pri Gymnáziu M. M. Hodžu

Škola poskytuje gymnaziálne vzdelanie. V jazykovej škole ponúkame kur...

Gymnázium Milana Rúfusa

Všeobecné vzdelanie, príprava na vysokoškolské štúdium, voliteľnosť z ...

Gymnázium sv. Edity Steinovej

Gymnázium 5-ročný bilingválny odbor slovensko-anglický 8-ročný odbo...

KATOLÍCKA SPOJENÁ ŠKOLA, Školská 9, 91441 Nemšová

Stredná odborná škola sa zaoberá prípravou mládeže inklinujúcej k cest...

Konzervatórium Exnárova 8 v Košiciach

Škola poskytuje žiakom výchovu a vzdelávanie v študijných odboroch 822...

Manažerská akademie - střední odborná škola, s.r.o.

Střední odborná škola nadregionálního typu se studijními obory zaměřen...

OA Prievidza

Ponúkame vzdelávanie v odbore obchodná akadémia a hospodárska informat...

Obchodná akadémia, Nitra

Poslaním našej školy je umožniť žiakom získať úplné stredné odborné vz...

Obchodní akademie Praha, s.r.o.

Škola zaměřená na ekonomické předměty. Lze studovat i anglický program...

PESMENPOL, spol. s r.o.

Firma PESMENPOL spol.s r.o., Prešov je výrobcom profesionálnych športo...

Prvé slovenské literárne gymnázium

Prvé slovenské literárne gymnázium v Revúcej je prvá a jediná škola na...

Škola úžitkového výtvarníctva Košice

ŠÚV Košice poskytuje úplné stredoškolské vzdelanie (4- ročné štúdium a...

Spojená škola, Rožňava

Spojená škola s organizačnými zložkami Základná škola Zoltána Fábryho ...

Športové gymnázium Trieda SNP 104, Košice

Športové gymnázium je niekoľkonásobným držiteľom titulu „Škola roka“ z...

Športový klub Šport pre všetkých Košice

Školské športové ligy v športoch: Atletika, basketbal, futbal, hádzaná...

Stredná odborná škola

ZSŠ potravinárska je stredná odborná škola s pravnou subjektivitou.Zri...

Stredná odborná škola - Szakközépiskola J. Kráľa 25, Veľké Kapušany

Odborné vzdelávanie v odbore elektrotechnika, energetika, informačné ...

Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Štúrova 74, Šaľa

SOŠ Šaľa vzdeláva študentov v 4-ročnom študijnom odbore agropodnikanie...

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice

Stredná odborná škola s maturitou. Odbory: farmárstvo 4210M04, poľnoh...

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače

Výučba v oblasti strojárstva, elektrotechniky a ekonomiky, zváračské a...

Stredná odborná škola technická- Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno

Poskytovanie stredoškolského vzdelania v oblasti strojárstva, drevárst...

Stredná odborná škola, príspevková organizácia

vzdelávanie - kuchár, čašník, kaderník, spoločné stravovanie, vlasová ...

Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica

Stredná odborná škola, V.Paulinyho-Tótha 31/5, 905 01 Senica Zriaďova...

Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava

Škola sa nachádza v príjemnom a tichom prostredí neďaleko železničnej ...

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA

SPŠ strojnícka v Prešove je jedna z najväčších stredných odborných škô...

Stredná priemyselná škola, Považská Bystrica

Výchova stredných technických kádrov (študijné odbory s maturitou) v o...

Stredná zdravotnícka škola

Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice poskytuje štúdium v o...

Stredná zdravotnícka škola -EK Dunajská Streda

Škola uskutočňuje vzdelávanie - denné a popri zamestnaní v zdravotníck...

Stredná zdravotnícka škola, Nitra

Stredná zdravotnícka škola v Nitre dýcha už vyše 60-ročnou históriou a...

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace

výuka žáků oborů Pedagogické lyceum, Sociální činnost - sociálně výcho...

Súkromná pedagogická a sociálna akadémia

škola je zameraná pre prácu s Rómskou národnostnou menšinou (Rómsky ja...

Súkromná stredná odborná škola PAMIKO

prevádzka Súkromnej SOŠ PAMIKO výchovno-vzdelávacia činnosť v učebnýc...

Súkromná stredná odborná škola veterinárna

Súkromná stredná odborná škola veterinárna poskytuje vzdelávanie v odb...

Súkromná stredná odborná škola, VINIFERA spol.s.r.o

Súkromná stredná odborná škola, Štefánikova 94, 900 01 Modra zriaďova...

Súkromná stredná umelecká škola

výchova a vzdelávanie v oblasti propagačnej grafiky, propagačného výtv...

Súkromná stredná umelecká škola filmová

Filmová škola je jedinou strednou školou svojho druhu na Slovensku. Po...

Súkromné gymnázium

7902J 74 gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko-nemecké) 7902J g...

Súkromné gymnázium Žilina

Bilingválne slovensko-anglické gymnázium, ktoré ponúka kvalitné 5-ročn...

Súkromné gymnázium. Topoľčany

Stredoškolské gymnaziálne - päť ročné bilingválne štúdium (slovensko-...

Súkromné konzervatórium, Krčméryho 2, Nitra

výchova a vzdelávanie študentov v odboroch tanec, hudobno-dramatické u...

Súkromné športové gymnázium

-škola kladie dôraz na kvalitný výchovno – vzdelávací proces, poskytuj...

T.Smaragd, n.o.

Firma sa venuje vzdelávaniu- jazyková škola súkromná základná,gymnáziu...

Produkty (nájdených 41 produktov)

Súkromné športové gymnázium - ELBA

Súkromné športové gymnázium - ELBA

Poslaním školy je pripraviť študentov vo všeobecno - vzdelávacej oblasti prostredníctvom humanitných a prírodovedných predmetov na vysokoškolské štúdium. Rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy pripravujeme absolventov aj pre súčasný športovo spoločenský trh práce, kde sa uplatnia ako aktívni športov...

 • Lokalita: Prešov
Mop na umývanie podlahy

Mop na umývanie podlahy

Rúčky hliníková, uchyt bavlneného mopu z plastu.

 • Lokalita: Prešov
Lavičky s vešiakmi obojstranné

Lavičky s vešiakmi obojstranné

Vyrobené z oceľových profilov povrchovo upravených práškovaním. Farba podľa želaní zákazníka. Dĺžka sa prispôsobuje rozmerom šatne.

 • Lokalita: Prešov
Profesionálne zariadenia na meranie času pre školy Séria Mini

Profesionálne zariadenia na meranie času pre školy Séria Mini

Určená do malých telocviční a gymnastických hál.

 • Lokalita: Prešov
Profesionálne zariadenia na meranie času Séria Dts 100 Profi

Profesionálne zariadenia na meranie času Séria Dts 100 Profi

Sú určené pre športy basketbal, volejbal, hádzaná, futbal.

 • Lokalita: Prešov
ertikálny systém deliaceho závesu s manuálnym ovládaním

Vertikálny systém deliaceho závesu s manuálnym ovládaním

Univerzálny typ závesu, ktorý je ukotvený o konštrukciu strechy športového objektu, ktorá je špecifický upravená pred montážou.

 • Lokalita: Prešov
ertikálny systém deliaceho závesu s elektrickým ovládaním

Vertikálny systém deliaceho závesu s elektrickým ovládaním

Univerzálny typ závesu, ktorý je ukotvený o konštrukciu strechy športového objektu, ktorá je špecificky upravená pred montážou.

 • Lokalita: Prešov
Tribúny skladacie

Tribúny skladacie

Vyrobené z oceľových profilov povrchovo upravených práškovaním. Farba podľa želaní zákazníka. Na konštrukcii je umiestnená sedacia časť, ktorú tvoria drevené lavičky alebo plastikové sedadlá rôznych tvarov a farby.

 • Lokalita: Prešov
Hádzanárske bránky z oceľového profilu povrchovo upraveného

Hádzanárske bránky z oceľového profilu povrchovo upraveného

Skladateľné ramená, vyrábajú sa aj so skráteným rozmerom ramena podľa vzdialenosti koncovej čiary od steny.

 • Lokalita: Prešov
Gymnastická hrazda univerzálna - dve polia

Gymnastická hrazda univerzálna - dve polia

Stĺpy hrazdy sú vyrobené z oceľových profilov povrchovo upravených práškovaním. V podlahe sú ukotvené pomocou montážnych puzdier.

 • Lokalita: Prešov
Futbalová bránka tréningová ( prenosná )

Futbalová bránka tréningová (prenosná)

Vyrobené zo špeciálneho hliníkového profilu so skladateľnými ramenami a váhou 45 kg.

 • Lokalita: Prešov
Stojan na bedminton

Stojan na bedminton

Prenosný stojan na bedminton so závažím.

 • Lokalita: Prešov
Zostava oceľových profilov

Zostava oceľových profilov

Zostava oceľových profilov montovaných na stenu slúžiacich k uchyteniu volejbalovej siete.

 • Lokalita: Prešov
Viacfunkčné stĺpy oceľové na volejbal

Viacfunkčné stĺpy oceľové na volejbal

Vyrobené z profilu 80 x80 mm, ktorý je pozinkovaný. Vhodné pre použitie do vonkajšieho prostredia.

 • Lokalita: Prešov
Zostava basketbalovej konštrukcie - prenosná

Zostava basketbalovej konštrukcie - prenosná

Je vhodná do vonkajšieho prostredia na tréning a tiež do záhrady rodinného domu.

 • Lokalita: Prešov
Zostava basketbalovej konštrukcie - jednostĺpová

Zostava basketbalovej konštrukcie - jednostĺpová

Určené pre hru na školských a mestských ihriskách. Konštrukcia a rám dosky je pozinkovaný aby sa zabránilo vzniku korózii.

 • Lokalita: Prešov
Basketbalové dosky Tréningové

Basketbalové dosky Tréningové

Basketbalová doska sklenená a epoxidovo – laminátová uložená do kovového rámu.

 • Lokalita: Prešov
Sklápacia basketbalová obruč

Sklápacia basketbalová obruč

Vyrobená v súlade s predpismi Fiba, vysoká trvácnosť.

 • Lokalita: Prešov
Zostavy na upratovanie

Zostavy na upratovanie

Konštrukcia povrchovo upravená práškovaním.

 • Lokalita: Prešov
Vozík na odpadky

Vozík na odpadky

Vyrobený z oceľových rúrok, konštrukcia je skladateľná čo umožňuje nenáročný priestor na skladovanie.

 • Lokalita: Prešov
Lavičky do šatní

Lavičky do šatní

Vyrobené z oceľových profilov povrchovo upravených práškovaním. Farba podľa želaní zákazníka. Sedacia časť vyrobená z drevených dosák povrchovo upravených bezfarebným ekologickým lakom.

 • Lokalita: Prešov
Profesionálne zariadenia na meranie času Séria Dts 100 junior

Profesionálne zariadenia na meranie času Séria Dts 100 junior

Sú určené pre športy basketbal, volejbal, hádzaná, futbal.

 • Lokalita: Prešov
Profesionálne zariadenia na meranie času Séria DTS 200

Profesionálne zariadenia na meranie času Séria DTS 200

Určené pre medzinárodné stretnutia a najvyššie celoštátne súťaže.

 • Lokalita: Prešov
Vertikálny systém deliaceho závesu elektrickým ovládaním

Vertikálny systém deliaceho závesu elektrickým ovládaním

Univerzálny typ závesu, ktorý je ukotvený o konštrukciu strechy športového objektu, ktorá je špecifický upravená pred montážou.

 • Lokalita: Prešov
Tribúna skladacia – plastové sedisko

Tribúna skladacia – plastové sedisko

Tribúny môžu byť ukotvené o stenu alebo sa dodávajú ako pojazdné .

 • Lokalita: Prešov
Tenisové stapy hliníkové

Tenisové stapy hliníkové

Vyrobené zo špeciálneho hliníkového profilu, ukotvené v podlahe pomocou montážnych puzdier. Sú vhodné do športových hál ale aj vonkajších tenisových kurtov.

 • Lokalita: Prešov
Hádzanárske bránky profesionálne

Hádzanárske bránky profesionálne

Rám je vyrobený z jedného celku, čo zaručuje dlhodobú životnosť a stabilitu. Ramená sú vyrobené z ocele a následne pozinkované.

 • Lokalita: Prešov
Prenosný vozík na futbalové bránky

Prenosný vozík na futbalové bránky

Zostava dvoch vozíkov zabezpečí pohodlnú a bezpečnú manipuláciu s bránkami. Zabráni sa nežiadúce poškodenie podlahy alebo trávnika.

 • Lokalita: Prešov
Futbalová bránka profesionálna

Futbalová bránka profesionálna

Vyrobené zo špeciálneho hliníkového profilu, povrchovo upravené na bielo alebo doplnené farebným prúžkom.

 • Lokalita: Prešov
Vešiak na siete

Vešiak na siete

Umožňuje rýchle navinutie a rozvinutie siete a výhodné skladovanie.

 • Lokalita: Prešov
Rozhodcovské stanovište

Rozhodcovské stanovište

Výšku sediska je možné upravovať mechanicky. Ľahká manipulácia pri odkladaní pomocou upevneného kolieska.

 • Lokalita: Prešov
Viacfunkčné stĺpy hliníkové na volejbal

Viacfunkčné stĺpy hliníkové na volejbal

Vyrobené zo špeciálneho hliníkového profilu, ukotvené v podlahe pomocou montážnych puzdier. Dajú sa využiť aj pre športy tenis a bedminton.

 • Lokalita: Prešov
 Zostava basketbalovej konštrukcie - dvojstĺpová

Zostava basketbalovej konštrukcie - dvojstĺpová

Určené pre hru na školských a mestských ihriskách. Konštrukcia a rám dosky je pozinkovaný aby sa zabránilo vzniku korózii.

 • Lokalita: Prešov
Zariadenie na nastavovanie výšky basketbalovej obruče

Zariadenie na nastavovanie výšky basketbalovej obruče

Mechanizmus umožňuje zmenu výšky basketbalovej dosky z klasickej výšky 305 cm až na výšku 260 cm (minibasketbal).

 • Lokalita: Prešov
Basketbalové dosky Profesionálne

Basketbalové dosky Profesionálne

Basketbalová doska profesionálna sklenená a epoxidovo – laminátová uložená do kovového rámu.

 • Lokalita: Prešov