Firmy (nájdených 0 firiem)

Bohužiaľ, nenašli sme jedinú firmu zodpovedajúcu Vášmu vyhľadávaniu

Produkty (nájdených 575 produktov)

Mechanické upchávky delené Typ 299

Mechanické upchávky delené Typ 299

Je mechanická upchávka pre nasadenie v rotačných čerpadlach, vrtuľových čerpadlach (čerpadla pre chladiacu vodu v elektrárňach, aj v atómových), vo francisovych a kaplanovych turbínach (vodné elektrárne). Je to vysoko hodnotná delená upchavka, ktorá v nasadení prevyšuje pôvodné delené upchávky.

 • Lokalita: Hencovce
Mechanické upchávky na mieru pre miešadla, sušičky Typ 541

Mechanické upchávky na mieru pre miešadla, sušičky Typ 541

Je mechanická upchávka na utesnenie butadienu/dolné miešanie. Keďže butadien vytvrdzuje trvalo elasticky, vznikajú pri problemoch s tesnením veľmi vysoké náklady len pri čistení zariadení (často vodou pod tlakom 400 bar).

 • Lokalita: Hencovce
Mechanické upchávky na mieru pre čerpadla Typ 861/862

Mechanické upchávky na mieru pre čerpadla Typ 861/862

Je mechanická upchávka na utesnenie latexu, SB latexu a pod. Latex obsahuje pevné látky, ktoré majú tendenciu zapekať sa a tým blokovať mechanické upchávky. Preto utesnenie latexu patrí k najkomplikovanejším opráciam v oblasti tesnenia.

 • Lokalita: Hencovce
Mechanické upchávky na mieru pre čerpadla Typ 770

Mechanické upchávky na mieru pre čerpadla Typ 770

Je mechanická upchávka na utesnenie teplonosného oleja do max. 400 °C bez cudzieho chladenia. Utesnenie je prevedené prostredníctvom špeciálnej dvojitej tandem mechanickej upchávky a quench-termosifónu.

 • Lokalita: Hencovce
Mechanické upchávky pre chemické normované čerpadla Typ 877X

Mechanické upchávky pre chemické normované čerpadla Typ 877X

Je predmontovaná mechanická upchávka nasadená priamo na hriadeľ čerpadla. Upnutie obežného kolesa je cez ochranné púzdro hriadeľa upchávky pre KSB-čerpadla rady CPK-C1. Upchávkový priestor je PT1054.

 • Lokalita: Hencovce
Mechanické upchávky Typ 597

Mechanické upchávky Typ 597

Je normovaná mechanická upchávka pre smaltované nádoby/autoklávy. Je to kompletne predmontovaná Cartridge jednotka, pripravená na montáž. Použité sú len masívne kĺzne protikrúžky. Typ 597G je plynová upchávka.

 • Lokalita: Hencovce
http://www.chetra.sk/typ875.jpg

Mechanické upchávky Typ 875A

Je mechanická upchávka pre horúce čerpadlá (rafinérie) napr. pre utesnenie horúceho oleja, pre horúce crack produkty s katalyzátorom v FCC zariadeniach apod. Kvôli lepšiemu chladeniu na klzných plochách je doplnená optimovaným cirkulačným vedením.

 • Lokalita: Hencovce
Mechanické upchávky Typ 207A

Mechanické upchávky Typ 207A

Je jednoduchá upchávka pre väčšinu prípadov použitia v rafinérii a petrochémii do 220°C. Je kompletná so škrtiacim púzdrom, cirkuláciou a quenchom. Táto mechanická upchávka spája dôležité API elementy pre prevádzku s univerzálnou možnosťou nasadenia.

 • Lokalita: Hencovce
Mechanické upchávky Standard-Cartridge pre čerpadla Typ 207

Mechanické upchávky Standard-Cartridge pre čerpadla Typ 207

Je mechanická upchávka s veľkými rezervami výkonu, aj pre náročné požiadavky (vysoký podiel pevných látok). Používajú sa len masívne kĺzne a "samonastavujúce" protikrúžky v stacionárnej konštrukcii.Tým sa dosiahne bezpečná prevádzka a dlhá životnosť.

 • Lokalita: Hencovce
Mechanické upchávky podľa firemnej normy Typ 600

Mechanické upchávky podľa firemnej normy Typ 600

Je zvonku ležiaca upchávka špeciálne pre korozívne média. Keďže žiadne kovové časti neprichádzajú do styku s médiom - je vhodná aj ako hospodárna alternatíva k mechanickým upchávkam z titanu, tantalu a pod.

 • Lokalita: Hencovce
Mechanické upchávky podľa firemnej normy Typ 117

Mechanické upchávky podľa firemnej normy Typ 117

Je krátka normovaná dvojitá upchávka pri použití spoločného unášača pružín pre vnútornú aj vonkajšiu mechanickú upchávku. Chod: vyšší hradiaci tlak.

 • Lokalita: Hencovce
Mechanické upchávky podľa firemnej normy Typ 151

Mechanické upchávky podľa firemnej normy Typ 151

Je rotujúca normovaná mechanická upchávka špeciálne pre čisté média, vyššie tlaky, média blízko bodu varu (ľahké uhľovodíky), ako aj pre veľmi nízke teploty.

 • Lokalita: Hencovce
Modulárny systém ABRaCA

Modulárny systém ABRaCA

Je prenosný, viacbodový, automatický biologický, radiačný a chemický výstražný systém. Skladá sa z prijímacieho a riadiaceho pracoviska (PRP) a monitorovacích a meracích satelitov (MMS), ktoré prenášajú namerané hodnoty do PRP pomocou vlastnej rádiovej siete.

 • Lokalita: Banská Bystrica
a

Individuálna lekárnička - INLEK

Je určená ako doplnok k ďalším prostriedkom zdravotníckej výbavy jednotlivca. Umožňuje ošetrenie povrchových poranení a odstránenie alebo zníženie prejavov bežných ochorení formou svojpomoci pre príslušníkov OS SR.

 • Lokalita: Banská Bystrica
pre výsadkárov a prieskumníkov

IZB - Individuálny zdravotnícky balíček pre výsadkárov a prieskumníkov

Je svojou zdravotníckou výbavou určený ako základný prostriedok prvej pomoci v dobe a priestore s neprítomnosťou zdravotníckeho personálu formou svojpomoci a vzájomnej pomoci. Umožňuje ošetrenie povrchových poranení vrátane tržných rán a odstránenie alebo zmiernenie prejavov bežných ochorení.

 • Lokalita: Banská Bystrica
Bojové odevy

Bojové odevy

V rámci komplexnej modernizácie výbavy príslušníkov OS SR bol v roku 2005 začatý vývoj nového poľného odevu, ktorého strihové riešenie jeho jednotlivých súčastí spolu s inovovaným materiálovým zložením textílie a novým maskovacím dezénom zabezpečí splnenie požiadaviek štandardov NATO.

 • Lokalita: Banská Bystrica
Súprava SOPKOV

Súprava Sopkov

Súprava na odber a transport kontaminovaných vzoriek bola vyvinutá na základe skúseností z vývoja súpravy TRATOX. Súprava bola riešená v zmysle štandardizačnej dohody Stanag 4359 (AEP-10) „Príručka NATO na odober vzoriek a identifikáciu biologických prostriedkov a toxických chemických látok“.

 • Lokalita: Banská Bystrica
Detektor ožiarenia SDIO

Detektor ožiarenia SDIO

Určený na detekciu ožiarenia mobilných objektov a i dôležitých stacionárnych objektov impulznými lasermi s vlnovými dĺžkami od 0,9 μm do 1,7 μm (tzn. nielen bežne zavedenými Nd:YA G – lasermi s λ = 1,06 μm, ale i „okubezpečnými“ lasermi s λ = 1,54 μm a laserovými diódami pracujúcimi na 0,905 μm).

 • Lokalita: Banská Bystrica
Mechanické upchávky na mieru pre miešadla, sušičky Typ 577G

Mechanické upchávky na mieru pre miešadla, sušičky Typ 577G

Je mechanická upchávka pre farmacie/sušičky - vakuová nuč. Utesňovaným médiom je zvyčajne liek, ktorý odbúrava prebytočné železo z organizmu.

 • Lokalita: Hencovce
Mechanické upchávky na mieru pre čerpadla Typ 881

Mechanické upchávky na mieru pre čerpadla Typ 881

Je mechanická upchávka na utesnenie hydrogenačných zariadení/mastné kyseliny - nitrily. Takéto prostredie sa nachádza pri prevádzkovaní reaktorových cirkulačných čerpadiel. Je to oblasť s najvyššími požiadavkami na mechanické upchávky.

 • Lokalita: Hencovce
Mechanické upchávky na mieru pre čerpadla Typ 208S

Mechanické upchávky na mieru pre čerpadla Typ 208S

Je mechanická upchávka na utesnenie horúcej vody do max. 200 °C bez cudzieho chladenia. Utesnenie je prevedené jednoduchou mechanickou upchávkou stacionárnej konštrukcie, rotujúceho škrtiaceho púzdra a nasadenou quench nádobou/termosifónom.

 • Lokalita: Hencovce
Mechanické upchávky na mieru pre čerpadla Typ 861

Mechanické upchávky na mieru pre čerpadla Typ 861

Je mechanická upchávka pre etylénové zariadenia/quench-olejové čerpadla. Jednotlivé časti sú predimenzované, čím sú dosiahnuté rezervy vo výkone. Použité sú samonastavujúce klzné protikrúžky, masívne klzné plochy a optimalizované vedenie hradiacej kvapaliny.

 • Lokalita: Hencovce
Mechanické upchávky Typ 600L

Mechanické upchávky Typ 600L

Je kompaktná hospodárna Cartridge mechanická upchávka pre smaltované nádoby. Je kompletne predmontovaná, pripravená na montáž. Použité sú len masívne kĺzne protikružky a malá styková plocha pri tepelnom a tlakovom zaťažení. Typ 600LL je mechanická upchávka s integrovaným ložiskom.

 • Lokalita: Hencovce
Mechanické upchávky Typ 517

Mechanické upchávky Typ 517

Je štandardná mechanická upchávka pre miešadla s horným uložením a hladkým hriadeľom. Istenie je zabezpečené stiahnutým kotúčom. Vnútorný protikružok je axiálne istený lekažným vývodom zo strany média. Typ 577 je odľahčené prevedenie.

 • Lokalita: Hencovce
Mechanické upchávky Typ 851T

Mechanické upchávky Typ 851T

Je bezpečnostná tandem mechanická upchávka špeciálne pre utesnenie ľahko a samovznetlivých médií, napr. ľahkých uhľovodíkov, LPG/kvapalných plynov, rozpúšťadiel a pod. a to aj v spojení s dvojfázovým pripojením a nasadení pri nízkych teplotách.

 • Lokalita: Hencovce
Mechanické upchávky Standard-Cartridge pre čerpadla Typ 807

Mechanické upchávky Standard-Cartridge pre čerpadla Typ 807

Je vysokohodnotná štandardizovaná dvojitá cartridge mechanická upchávka využívajúca "Hi-Tech" konštrukciu pre náročnú prevádzku. Vďaka špeciálne vedenej cirkulácii pre odvod tepla, stacionárnej konštrukcii a robustným samonastavujúcim kĺznym protikrúžkom je dosiahnutá vysoká životnosť.

 • Lokalita: Hencovce
Mechanické upchávky Standard-Cartridge pre čerpadla Typ 209D

Mechanické upchávky Standard-Cartridge pre čerpadla Typ 209D

Je mechanická upchávka pre technicky náročné požiadavky (vysoký podiel pevných látok). Používajú sa len masívne kĺzne a "samonastavujúce" protikrúžky v stacionárnej konštrukcii.Tým sa dosiahne bezpečná prevádzka a dlhá životnosť.

 • Lokalita: Hencovce
Mechanické upchávky podľa firemnej normy Typ 900

Mechanické upchávky podľa firemnej normy Typ 900

Je mechanická upchávka odľahčená cez integrované ochranné púzdro a tým vhodná pre montáž na hladké, rovné hriadele/púzdra hriadeľov. Rozmery tejto mechanickej upchávky sadnu bez zmeny do upchávkového priestoru, čo značí jednoduchú výmenu upchávkových šnúr.

 • Lokalita: Hencovce
Mechanické upchávky podľa firemnej normy Typ 700

Mechanické upchávky podľa firemnej normy Typ 700

Je mechanická upchávka s kovovým vlnovcom pre média s obsahom pevných látok a pre vyššie teploty (odkaľovanie,celuóza,buničina,petrochemia a pod.).

 • Lokalita: Hencovce
Mechanické upchávky podľa DIN EN 12756 (24960)

Mechanické upchávky podľa DIN EN 12756 (24960)

Je robustná, normovaná mechanická upchávka s vysokou životnosťou aj v ťažkých podmienkach. Vďaka stacionárnej konštrukcii a chráneným spružinám (mimo média) je zvlášť vhodná pre abrazívne, vysoko viskózne média. Typ 210Nje hospodárna alternatíva upchávky 208N.

 • Lokalita: Hencovce
Mobilné pracovisko VYMOB

Mobilné pracovisko VYMOB

Mobilné pracovisko RCHBO je organizačne začlenené v rámci miest velenia na operačnom stupni a vybraných prvkoch taktického stupňa Ozbrojených síl SR.

 • Lokalita: Banská Bystrica
Transdermálne profylaktické antidotum TRANSANT

Transdermálne profylaktické antidotum Transant

Je určené k profylaktickému podaniu reaktivátorov cholinesteráz za účelom zlepšenia prognózy následnej terapie pri otravách spôsobených nervovo paralytickými látkami zo skupiny organofosfátových inhibítorov cholinesteráz.

 • Lokalita: Banská Bystrica
Individuálny zdravotnícky balíček

IZB - Individuálny zdravotnícky balíček

Pre príslušníkov ozbrojených síl SR je svojou zdravotníckou výbavou určený ako základný prostriedok prvej pomoci jednotlivca v dobe a priestore s neprítomnosťou zdravotníckeho personálu. Umožňuje ošetrenie povrchových poranení a odstránenie alebo zníženie prejavov ochorenia formou svojpomoci.

 • Lokalita: Banská Bystrica
Súprava SOPKOV - A

Súprava Sopkov-A

Súprava na odber a transport kontaminovaných vzoriek bola vyvinutá na základe skúseností z vývoja súpravy OTCHL-02 (úloha Tratox) a súpravy Sopkov. Súprava je riešená ako malá súprava určená na autorizovaný odber a bezpečný transport vzoriek.

 • Lokalita: Banská Bystrica
Nechladená termovízna kamera - TEREZA

Nechladená termovízna kamera - Tereza

Je určený pre vizualizáciu tepelného žiarenia v pásme 8 až 14 µm (LWIR). Detekčným senzorom je mikrobolometrická FPA štruktúra obsahujúca 640 x 480 elementov na báze polyoxidu vanádia. Vysoko spoľahlivá, nízkopríkonová nechladená termovízna kamera je určená pre vojenské a civilné aplikácie.

 • Lokalita: Banská Bystrica