Tepovanie

Odporúčame

Strojové čistenie textilných podlahovín a čalúneného nábytku Pri tejto pracovnej činnosti využívame modernú techniku - tepujeme strojne extrakčnou metódou, pri vel'kom znečistení používame kombinovanú metódu. Do tepovacieho stroja - extraktora nalejeme do nádrže vodu s predpísaným množstvom špeciálneho tepovacieho prípravku pre stroje so zníženou penivost'ou. Koberec najprv povysávame. Ak sú na ňom fl'aky, tieto pomocou špeciálnych prípravkov odstránime. Kombinovaná metóda spočíva v tom, že koberec najprv vydrhneme jednokotúčovým drhnúcim strojom s kefou určenou na textilné podlahoviny a roztokom tepovacieho prípravku. Potom použijeme extraktor, ktorého princíp činnosti spočíva v tom, že tryskami je tepovací roztok vstrekovaný do podlahoviny pod vysokým tlakom. Súčasne je koberec drhnutý rotačnou valcovou kefou, vzápäti na to je odsávanie vody a nečistôt z podlahoviny do zbernej nádrže extraktora. Po skončení práce je textilná podlahovina polosuchá. Tepovanie čalúneného nábytku prevádzame taktiež extraktorom s použitím špeciálneho nástavca - hubice. Tepovací roztok sa vstrekuje do čalunenia a následneje odsávaný aj s nečistotami do zbernej nádrže extraktora.

Prejsť na web dodávateľa
  • Lokalita : Poproč

Dalšie produkty dodávateľa

Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo

V rámci služieb odpadového hospodárstva zabezpečujeme tieto činnosti: zaistenie odvozu odpadov, likvidácia všetkých druhov odpadov, zaistenie likvidácie nebezpečného odpadu, vypracovanie plánu odpadového hospodárstva, vedenie evidencie odpadov.

Upratovanie a dezinfekcia v zdravotníckych zariadeniach

Upratovanie a dezinfekcia v zdravotníckych zariadeniach

Frekvencia upratovacích a dezinfekčných prác je presne rozpracovaná pre každú miestnosť zariadenia podľa požiadaviek objednávateľa a nárokov kladených na dodržiavanie hygienického režimu pre jednotlivé pracoviská.

Poštové služby

  • Lokalita : Poproč

Kolaudačné upratovanie

  • Lokalita : Poproč

Správa nehnuteľností

  • Lokalita : Poproč

Technická správa budov

  • Lokalita : Poproč
čistenie okien až do výšky 20 metrov

Čistenie okien, presklených plôch, solárnych panelov a fasád

Čistenie okien, presklených plôch, solárnych panelov, fasád, vozov a vlakov pomocou čistaceho systému QLEEN s použitím demineralizovanej vody. Tento systém je až 10x výkonnejší ako klasické spôsoby čistenia, práca je vykonávaná bez rebríkov a plošín až do výšky 20 metrov zo zeme.

Špeciálne upratovanie a čistenie

Nanášanie metalových a polymérových voskov, starostlivosť o vonkajšie priestory, prístupové komunikácie, zeleň, parky, dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia a údržba budov.

Pravidelné upratovanie

  • Lokalita : Poproč

Odpadové hospodárstvo

  • Lokalita : Poproč

Kontakt

ČaSS, spol. s r.o.

Adresa
Hurbanova 13, 040 01 Košice
E-mail
email
Web
http://www.cass.sk
Telefón
+421556425537


Kontaktný formulár