Špeciálne upratovanie a čistenie

Odporúčame

Nanášanie metalových a polymérových voskov, starostlivosť o vonkajšie priestory, prístupové komunikácie, zeleň, parky, dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia a údržba budov.

Prejsť na web dodávateľa
  • Lokalita : Poproč

Dalšie produkty dodávateľa

Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo

V rámci služieb odpadového hospodárstva zabezpečujeme tieto činnosti: zaistenie odvozu odpadov, likvidácia všetkých druhov odpadov, zaistenie likvidácie nebezpečného odpadu, vypracovanie plánu odpadového hospodárstva, vedenie evidencie odpadov.

Tepovanie

Tepovanie

Strojové čistenie textilných podlahovín a čalúneného nábytku Pri tejto pracovnej činnosti využívame modernú techniku - tepujeme strojne extrakčnou metódou, pri vel'kom znečistení používame kombinovanú metódu. Do tepovacieho stroja - extraktora nalejeme do nádrže vodu s predpísaným množstvom špeciál...

Poštové služby

  • Lokalita : Poproč

Kolaudačné upratovanie

  • Lokalita : Poproč

Správa nehnuteľností

  • Lokalita : Poproč

Technická správa budov

  • Lokalita : Poproč
čistenie okien až do výšky 20 metrov

Čistenie okien, presklených plôch, solárnych panelov a fasád

Čistenie okien, presklených plôch, solárnych panelov, fasád, vozov a vlakov pomocou čistaceho systému QLEEN s použitím demineralizovanej vody. Tento systém je až 10x výkonnejší ako klasické spôsoby čistenia, práca je vykonávaná bez rebríkov a plošín až do výšky 20 metrov zo zeme.

Upratovanie a dezinfekcia v zdravotníckych zariadeniach

Upratovanie a dezinfekcia v zdravotníckych zariadeniach

Frekvencia upratovacích a dezinfekčných prác je presne rozpracovaná pre každú miestnosť zariadenia podľa požiadaviek objednávateľa a nárokov kladených na dodržiavanie hygienického režimu pre jednotlivé pracoviská.

Pravidelné upratovanie

  • Lokalita : Poproč

Odpadové hospodárstvo

  • Lokalita : Poproč

Kontakt

ČaSS, spol. s r.o.

Adresa
Hurbanova 13, 040 01 Košice
E-mail
email
Web
http://www.cass.sk
Telefón
+421556425537


Kontaktný formulár