Numerické modelovanie v stavebníctve

Návrhy na optimálne odvodnenie stavebnej jamy, výpočet priesakových množstiev vody cez stavebnú konštrukciu, optimalizačné návrhy na odvodnenie stavebného pozemku, výpočet horninovej priepustnosti podložia stavby, návrh a optimalizácia hydrogeologického monitoringu stavby.

Prejsť na web dodávateľa
  • Lokalita : Žilina

Zaujímavé produkty iných firiem

Kontakt

Ing. Karel Kovářík GEOSOFT

Adresa
Tulská 19, 010 01 Žilina
Web
http://www.GEOSOFT.sk