Numerické modelovanie v stavebníctve

Návrhy na optimálne odvodnenie stavebnej jamy, výpočet priesakových množstiev vody cez stavebnú konštrukciu, optimalizačné návrhy na odvodnenie stavebného pozemku, výpočet horninovej priepustnosti podložia stavby, návrh a optimalizácia hydrogeologického monitoringu stavby.

Prejsť na web dodávateľa
  • Lokalita : Žilina

Zaujímavé produkty iných firiem

AMBIS - Ambulantný informačný systém

AMBIS - Ambulantný informačný systém

Ponúkame Vám systém vytvorený pre stomatológov, odborných i praktických lekárov. Systém je kompatibilný s Windows 7, uľahčuje a sprehľadňuje Vašu prácu a má tieto funkcie : Evidencia pacientov - identifikácia pacienta, podrobnosti o pacientovi (dispenzáre, rizikové faktory, očkovania, návštevy). Obj...

MaNIS - Manažérsky informačný systém

Predstavuje vysokovýkonné OLAP riešenie, ktoré poskytuje nástroje na podporu ekonomického riadenia zdravotníckych zariadení.

LOZIS - Lôžkový informačný systém

Prijímacia kancelária, lôžkové oddelenie, sklad liekov a liečiv.

Projekty metodikou BIM

  • Lokalita : Bratislava

Paletová váha PLVM

  • Lokalita : Žilina - Bytčica

Architektonický ateliér

  • Lokalita : Bratislava - Ružinov

KNIS - Komplexný nemocničný informačný systém

Riešenie pre komplexný nemocničný informačný systém je postavené na na báze Medicínskeho informačného systému PROMIS a Manažérskeho informačného systému MaNIS. Ďalšie systémy, ako napr. Ekonomický systém, Systém personálny a mzdový, Systém technicko-hospodársky, resp. ďalšie systémy sú dodávané v sp...

CENTRAL - Centrálne spracovanie

Načítanie dávok, spracovanie dávok, vytvorenie výstupov (vyúčtovanie) pre zdravotné poisťovne a sociálnu poisťovňu, centrálne prehľady a štatistiky.

Školenie systému BIM

  • Lokalita : Bratislava

Projektovanie stavieb

  • Lokalita : Michalovce

Architektonický ateliér - MODERNYDOM.eu

  • Lokalita : Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Projektové a realizačné práce

  • Lokalita : Bratislava - Ružinov

Projektové a realizačné práce

  • Lokalita : Bratislava - Ružinov

Kontakt

Ing. Karel Kovářík GEOSOFT

Adresa
Tulská 19, 010 01 Žilina
Web
http://www.GEOSOFT.sk