Akvaristické filtre - Reverzná osmóza RO 100 GPD – Aquafilter

Kompletná reverzná osmóza od firmy Aquafilter USA s filtračnou membránou Filmtec 100 GPD o výkone cca 200 - 300 l / 24 hod pri tlaku 3,5 barov. Systém disponuje ďalej mechanickým predfiltrom a predfiltrom s aktívnym uhlím a kompletnými fitingami k pripojeniu k vodovodnej sieti.

Prejsť na web dodávateľa
 • Cena: 54.00€
 • Lokalita : Prešov

Zaujímavé produkty iných firiem

Farmácia a zdravotníctvo - EL spol

Farmácia a zdravotníctvo - EL spol

Naša firma Vám ponúka naše služby pre farmáciu a zdravotníctvo. Farmaceutické skúšanie liekov, liečiv, produktov a pomocných látok určené pre výrobcov a distributérov liekov.

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita : Spišská Nová Ves
 • Telefón : +421905493317
 • Web: http://www.elsro.sk
Analýza vôd

Analýza vôd

Kontrola kvality pitnej vody pre individuálne aj hromadné zásobovanie, analýzy prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd, analýzy prírodných minerálnych vôd, pramenitých vôd a balených pitných vôd.

Ekologické audity pre priemyselné a poľnohospodárske podniky

Ekologické audity pre priemyselné a poľnohospodárske podniky

Podrobná analýza súčasného stavu Žp, porovnanie s požiadavkami noriem, spracovanie audítorského denníka - komunikácia s poverenými osobami firmy, zhodnotenie získaných poznatkov - stanovenie vplyvu predmetnej činnosti na Žp, ale aj vplyv Žp na predmetnú činnosť atď.

Úprava studničnej vody

 • Lokalita : Martin

BimBamBoo detské sety - EAT GREEN

 • Lokalita : Kokava nad Rimavicou

Ekologické produkty - EAT GREEN

 • Lokalita : Kokava nad Rimavicou

Životné prostredie - EL spol.

 • Lokalita : Spišská Nová Ves
Laboratórne služby

Laboratórne služby

Naša spoločnosť Vám ponúka: • Laboratórne služby (akreditované SNAS podľa ISO/IEC 17025:2005): skúšanie a analýzy vzoriek a materiálov: požívatín, potravín a krmív, všetkých druhov vôd, farmaceutických surovín a liečiv, chemických látok a priemyselných výrobkov, hnojív, odpadov, pôd a geologic...

 • Cena: podľa objednávky
 • Lokalita : Spišská Nová Ves
 • Telefón : +421905493317
 • Web: http://www.elsro.sk
Konzultačná a poradenská činnosť v rámci odpadového hospodárstva

Konzultačná a poradenská činnosť v rámci odpadového hospodárstva

Pri vypracovávaní Poh, pri vypracovávaní prevádzkového poriadku, pri riešení spôsobu zneškodňovania (zhodnocovania) odpadov, legislatíva a normy v odpadovom hospodárstve.

Prírodné eko obaly na jedlo

 • Lokalita : Kokava nad Rimavicou

odsávacie zariadenia do priemyslu

 • Lokalita : Považská Bystrica

Eko plasty - EAT GREEN

 • Lokalita : Kokava nad Rimavicou

Odstraňovače vodného kameňa IPS

 • Lokalita : Dolný Kubín

Kontakt

AQUA - AUREA

Adresa
Čajkovského 36, 080 05 Prešov
Web
http://www.filtraciavody.eu