Školenia a kurzy BOZP v oblasti ochrany práce

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci poskytujeme široké spektrum základných, rozširovacích a opakovaných školení a kurzov ako aj aktualizačnú odbornú prípravu. Vlastníme oprávnenia pre výchovu a vzdelávanie technických zariadení elektrických, tlakových a plynových. Pravidelne vykonávame aktualizačné odborné prípravy, odborné školenia a základné kurzy s overením vedmostí a s vydaním osvedčenia alebo preukazu v uvedených oblastiach. Odborné školenia sú určené pre všetkých pracovníkov na elektrických, plynových a tlakových zariadeniach t.j. pre elektrotechnikov §§§21,22,23 a revíznych technikov §24, pracovníkov obsluhy /§17/ a opravy /§18/ tlakových a plynových zariadení t.j. kuriči, obsluha a montáž tlakových nádob a príslušenstva a iných tlakových zariadení, obsluha a montáž plynových zariadení a príslušenstva - kotlov, plynových spotrebičov, regulačných zariadení, chladiacich a iných zariadení. Taktiež vlastníme oprávnenie pre výchovu a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti ochrany práce pre oblasť BOZP a oprávnenie na poskytovanie bezpečnostnotechnickej služby na výkon komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi. Dlhodobo spolupracujeme s overenými kvalifikovanými školiteľmi, ktorých odborné vedomosti a zručnosti sú zárukou vysokej úrovne vzdelávacieho procesu.

Prejsť na web dodávateľa
  • Cena: podľa zákazky
  • Lokalita : Nové Zámky

Prílohy

Kontakt

Elšpec H.L., s.r.o.

Adresa
Dvorská cesta 3244/14, 940 67 Nové Zámky
Web
http://www.elspec.sk/