Školenia a kurzy BOZP v oblasti ochrany práce

Odporúčame

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci poskytujeme široké spektrum základných, rozširovacích a opakovaných školení a kurzov ako aj aktualizačnú odbornú prípravu. Vlastníme oprávnenia pre výchovu a vzdelávanie technických zariadení elektrických, tlakových a plynových. Pravidelne vykonávame aktualizačné odborné prípravy, odborné školenia a základné kurzy s overením vedmostí a s vydaním osvedčenia alebo preukazu v uvedených oblastiach. Odborné školenia sú určené pre všetkých pracovníkov na elektrických, plynových a tlakových zariadeniach t.j. pre elektrotechnikov §§§21,22,23 a revíznych technikov §24, pracovníkov obsluhy /§17/ a opravy /§18/ tlakových a plynových zariadení t.j. kuriči, obsluha a montáž tlakových nádob a príslušenstva a iných tlakových zariadení, obsluha a montáž plynových zariadení a príslušenstva - kotlov, plynových spotrebičov, regulačných zariadení, chladiacich a iných zariadení. Taktiež vlastníme oprávnenie pre výchovu a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti ochrany práce pre oblasť BOZP a oprávnenie na poskytovanie bezpečnostnotechnickej služby na výkon komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi. Dlhodobo spolupracujeme s overenými kvalifikovanými školiteľmi, ktorých odborné vedomosti a zručnosti sú zárukou vysokej úrovne vzdelávacieho procesu.

Prejsť na web dodávateľa
  • Cena: podľa zákazky
  • Lokalita : Nové Zámky

Prílohy

Dalšie produkty dodávateľa

Kamerový systém

Kamerový systém

Kamerový systém slúži k ochrane objektov pomocou vytvorenia obrazového záznamu sledovaného objektu alebo priestoru. Obraz sa zaznamenáva cez digitalizačnú kartu do PC, alebo na špeciálne digitálne rekordéry s vysokou kvalitou nahrávania.

Zabezpečovací systém

Zabezpečovací systém ponúka ochranu proti neoprávnenému vniknutiu do zabezpečených priestorov objektu, k jeho signalizácii, ako aj evidencii pokusu o narušenie. Základom systému je spôsob detekcie, najčastejšie sa využívajú PIR snímače.

Vzdelávacie služby - Odborné vzdelávanie elektrotechnikov

Vzdelávacie služby - Odborné vzdelávanie elektrotechnikov

Odborné vzdelávanie elektrotechnikov podľa §7 zák. 124/2006 Z. z.

Vzdelávacie služby - Poradenstvo v oblasti ochrany práce

Elektrické zariadenia - obsluha a oprava (elektrotechnici). Plynové a tlakové zariadenia – obsluhy a oprava a kuriči.

Prístupový systém

  • Lokalita : Nové Zámky

Kontakt

Elšpec H.L., s.r.o.

Adresa
Dvorská cesta 3244/14, 940 67 Nové Zámky
E-mail
email
Web
http://www.elspec.sk/
Telefón
+421907718784


Kontaktný formulár