Sanácie vlhkých stavieb

Snahou firmy AQUAIZOLING je cenovo sprístupniť a masovejšie využiť moderné technologické postupy, ktoré sa doposiaľ využívali viac menej len pri vlhkostnej sanácii stavieb strategického významu. Náhrady izolačných prvkov tlakovou mikroinjektážou sú v súlade s odporúčaniami WTA (Vedecko-technická spoločnosť pre sanáciu stavieb a starostlivosť o pamiatkové objekty). Technológia tlakovej mikroinjektáže polyuretánovými živicami je dnes najdokonalejší nástroj pre tvorbu dodatočných izolačných prvkov pre vlhkostnú sanáciu muriva stavieb. Výber techniky, ako aj vhodných chemických prostriedkov je dnes pre kvalitu vykonávaných prác rozhodujúci. Firma AQUAIZOLING pre túto činnosť disponuje najmodernejšou aplikačnou technikou, ako aj chemickými látkami, prakticky odskúšanými na viac než tisícke stavieb. Odlišnosť technológie oproti klasickým používaným spôsobom vlhkostnej sanácie je v tvorbe samotnej hydroizolačnej vrstvy v aplikovanom prostredí, ale aj v statickom zlepšení prostredia vzhľadom k používaniu vysoko lepivých materiálov. Táto charakteristika má dlhodobý a účinný efekt, presahujúci obdobie sto rokov.

Prejsť na web dodávateľa
  • Cena: podľa objednávky
  • Lokalita : Prievidza

Fotogaléria

Kontakt

AQUAIZOLING SLOVAKIA s.r.o.

Adresa
Tenisová ulica 601/11, 971 01 Prievidza
Web
http://www.aquaizoling.sk