Parkovacie a prístupové systémy

Ponúkame integrovaný prístupový, parkovací a pokladničný systém (IPPPS), ktorý je výsledkom dlhoročného vývoja komplexného riadiaceho systému IDtech na báze originálnej konštrukcie vstupno-výstupných zariadení našej firmy. Pre všetky ponúkané komponenty je charakteristická vysoká technická úroveň, kvalitné dielenské spracovanie a dlhá životnosť aj za náročných prevádzkových a klimatických podmienok. V prípade záujmu o realizáciu systému sa po predchádzajúcich konzultáciách upresní špecifikácia budúceho systému, na základe ktorej sa potom vypracuje cenová ponuka. Systém sa realizuje na základe zmluvy o dielo, ktorá obsahuje všetky technické, právne a finančné podrobnosti súvisiace s projektom.Parkovacie systémy - vhodné pre realizáciu parkovísk ľubovolných rozmerov (nákupného centra, nemocnice atd.) - funkcia všetkých prvkov systému je autonomna, čo znamená maximálnu prevádzkovú bezpečnosť, rýchlu inštaláciu a uvedenie do prevádzky - parkovací systém môže obsahovať ľubovolný počet vjazdových, výjazdových bodov a pokladní a je možné jeho ľubovolné dodatočné rozširovanie - prevádzkovanie systému nevyžaduje server alebo riadiaci počítač - automatická pokladňa v robustnom prevedení prijíma ľubovolné bankovky a mince, vracia mince a tlačí doklad o platbe - grafické LCD displeje s podsvietením, texty v kombinácii ľubovolných dvoch jazykov - technológia s čiarovým kódom, ktorá zvyšuje spoľahlivosť a minimalizuje prevádzkové náklady - internetový diaľkový dozor poskytuje maximálny prevádzkový komfort a dáva úplný prehľad o prevádzkových stavoch a funkciách systému - konštrukcia systému podľa platných evropských noriem a nariadeniach pre parkovacie systémy. Prístupové systémy - vhodný pre kúpaliská, v športových areáloch, v galériách a podobne .. - všetky prvky prístupového systému sú spojené do riadiaceho počítača (servera), ale dá sa prevádzkovať aj autonómne (bez serveru) - systém môže obsahovať ľubovoľný počet turniketov, ovládaných dverí, pokladien

Prejsť na web dodávateľa
  • Cena: podľa zákazky
  • Lokalita : Kolárovo

Fotogaléria

Dalšie produkty dodávateľa

Kontakt

IDtech, s.r.o.

Adresa
Priemyselný areál 3185, 946 03 Kolárovo
Web
http://www.idtech.sk