Elektronické zabezpečenie

Sme držiteľmi potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti vydaného Národným bezpečnostným úradom. Používame systém manažérstva kvality ISO 9001:2008. Cieľom je ponúkať najlepšie technológie a služby v oblasti elektronických bezpečnostných systémov.

Prejsť na web dodávateľa
 • Lokalita : Košice

Zaujímavé produkty iných firiem

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba

Účelom PZS je prevencia chorôb z povolania a pracovných úrazov, ochrana a podpora zdravia s prihliadnutím na zdravotnú spôsobilosť zamestnancov v priebehu ich pracovného života s cieľom udržať práceschopnosť a zdravie zamestnancov.

 • Cena: Podľa objednávky
 • Lokalita : Považská Bystrica
 • Telefón : +421905363562
 • Web: http://www.ikospb.sk
Ochrana pred požiarmi

Ochrana pred požiarmi

Zabezpečujeme a vykonávame kompletný servis v oblasti OPP prostredníctvom technikov požiarnej ochrany (TPO) a špecialistov požiarnej ochrany (ŠPO).

 • Cena: Podľa objednávky
 • Lokalita : Považská Bystrica
 • Telefón : +421905363562
 • Web: http://www.ikospb.sk

Strojové vyšívanie

 • Lokalita : Lehota pod Vtáčnikom

Výstražné fólie

 • Lokalita : Bratislava

autoalarmy, alarmy

 • Lokalita : Žilina
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov

Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov

Kontrola požiarnych zariadení má za úlohu zabezpečiť, aby zariadenie v prípade potreby bolo plne funkčné a mohlo byť použité na ochranu životov, zdravia a majetku.

 • Cena: Podľa objednávky
 • Lokalita : Považská Bystrica
 • Telefón : +421905363562
 • Web: http://www.ikospb.sk
Bezpečnostno-technická služba

Bezpečnostno-technická služba

Ponúkame široké spektrum služieb pre zaistenie bezpečnosti práce. Profesionálnym a flexibilným prístupom Vám zabezpečíme splnenie povinností, ktoré vyplývajú zamestnávateľom v zmysle platných právnych predpisov.

 • Cena: Podľa objednávky
 • Lokalita : Považská Bystrica
 • Telefón : +421905363562
 • Web: http://www.ikospb.sk

Jadrové vŕtanie a elektroinštalácie

 • Lokalita : Lehota pod Vtáčnikom

Komplexné služby BOZP a OPP

 • Lokalita : Považská Bystrica

Centrálne zamykanie

 • Lokalita : Žilina

Sledovacie systémy

 • Lokalita : Žilina

Kontakt