Obchodné právo

Venujeme sa týmto oblastiam: zakladanie obchodných spoločností, príprave valných zhromaždení, príprave zmlúv, vymáhaniu pohľadávok, zastupovaniu klienta v konaniach pred súdom a správnymi orgánmi, zmenkovému a šekovému právu, burzovému právu a živnostenskému právu a tiež právu cenných papierov.

Prejsť na web dodávateľa
  • Lokalita : Bratislava

Kontakt

Malich advokátska kancelária, s.r.o.

Adresa
Dunajská 25, 811 08 Bratislava
Web
http://www.akmalich.sk