Právne služby - obchodné právo

Komplexné obchodno-právne poradenstvo, zakladanie spoločností (spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, komanditná spoločnosť...), zmeny v zapísaných spoločnostiach, vymáhanie pohľadávok, vypracovanie obchodných zmlúv, zastupovanie v exekučnom, konkurznom a reštrukturalizačnom konaní.

Prejsť na web dodávateľa
  • Lokalita : Bratislava