Dražby Nehnuteľnosti

Profesionálne služby s právnym zázemim v oblasti dražieb nehnuteľnosti a umenia. Spoločnosť Cledor Invest je plne licencovaná pre vykonávanie a poskytovanie služieb spojených s dobrovoľnými dražbami, v rámci ktorých pre svojich klientov zabezpečuje organizovanie dražieb nehnuteľností a umeleckých diel. Inštitút dobrovoľných dražieb bol na Slovensku zavedený v roku 2002 zákonom č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení novely č.568/2007 Z.z. Vydražíme: nehnuteľnosti, umelecké diela

Prejsť na web dodávateľa
  • Cena: podľa zákazky
  • Lokalita : Bratislava

Kontakt

Parker&Hills s.r.o.

Adresa
Búdková cesta 26, 811 04 Bratislava
Web
http://www.cledor.sk