Zakladanie off-shore spoločnsoti

Kompletný servis a poradenstvo pri zakladaní domácich a zahraničných obchodných spoločností spojený s bankovými službami a otváraním účtov v zahraničí. Jednou z najdôležitejších vecí pri podnikaní je mať pri sebe spoľahlivých partnerov, vďaka ktorým sa svet podnikania zjednoduší a vaše obchodné ciele dosiahnete v čo najkratšom čase. Cledor Invest vás na ceste k úspechu bude sprevádzať už od samotného začiatku. Svojím klientom ponúkame jedinečnú možnosť rýchleho a efektívneho založenia obchodnej spoločnosti na Slovensku alebo v zahraničí (off-shore, on-shore), či predaj existujúcej zabehnutej obchodnej spoločnosti z nášho portfólia, ktorá má obchodnú históriu. Navyše, k založeným spoločnostiam zabezpečujeme aj osobný poradenský a právny servis, disponujúci vysokou kvalitou a inovatívnymi riešeniami. Vďaka nemu dokáže klient znížiť podnikateľské náklady a zvýšiť zisky tak, aby dosiahol svoje obchodné ciele za relatívne krátky čas. V rámci našich služieb klientom ponúkame: Inovatívne riešenia šité na mieru podnikania. Rýchle a efektívne založenie spoločnosti na Slovenku a v zahraničí (on-shore, off-shore). Zápis do príslušného obchodného registra. Založenie bankového účtu v zahraničí v banke podľa výberu. Vydanie platobných kariet k účtu. Doručenie potrebnej dokumentácie majiteľovi spoločnosti vrátane platobnej karty k účtu, a tiež dokumentácie potrebnej k servisu účtu (on-line banking). Vedenie účtovníctva pre domáce a zahraničné spoločnosti. Poskytnutie sídla spoločnosti, resp. virtuálneho sídla spoločnosti na prestížnych adresách. Sekretárske a administratívne služby. Poradenstvo a právna agenda vašej spoločnosti (osobný klienský servis).

Prejsť na web dodávateľa
  • Lokalita : Bratislava

Kontakt

Parker&Hills s.r.o.

Adresa
Búdková cesta 26, 811 04 Bratislava
Web
http://www.cledor.sk