Software MD-Premium.NET Application Framework

Framework – toto plnohodnotné, do databázy Oracle integrované, vývojárske prostredie je priamo vytvorené firmou Multidata Software. Je využiteľné pre Inhouse aplikácie, alebo pri webových platformách. Táto nová technológia umožňuje centrálne držanie a správu dát. V krátkom čase je možné implementovať a nasadiť už hotové aplikácie . Keďže sú dáta držané v databáze Oracle, je možné využívať rôzne Oracle Features.

Prejsť na web dodávateľa
  • Lokalita : Bratislava

Kontakt

Multidata Slovensko s.r.o.

Adresa
Mlynské Nivy 36, 821 09 Bratislava
Web
http://www.multidata.sk