Dátové rozvody

Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie dátových rozvodov (vrátane certifikácie na Cat.6a)

  • Lokalita : Leopoldov

Kontakt

Gaslo Trans s.r.o.

Adresa
Piešťanská cesta 590/3, 920 41 Leopoldov