Tlač letákov

Letáky a plagáty sú tradičnou formou reklamy a dobre vytvorený leták s ponukou služieb si rado pozrie stále veľké množstvo spotrebiteľov. Reklama na internete alebo v masmédiách nemusí ovplyvniť každého a zvlášť nie staršiu generáciu alebo konzervatívny časť populácie. Pomocou reklamných letákov môžete veľmi rýchlo osloviť širokú cieľovú skupinu Vašich zákazníkov. Tlačíme jednostranne aj obojstranne. Letáky tlačíme na rôznu gramáž papiera od 90 g do 350 g to na rôzne formáty papiera od formátu A8 až po plagátovej veľkosti.

Prejsť na web dodávateľa
  • Lokalita : Žilina

Kontakt

Print Centrum, s.r.o.

Adresa
Hollého 7, 010 07 Žilina
Web
http://www.print-centrum.sk

Tato firma je ověřena systémem ReferenceHodnocení.cz.