Účtovníctvo

V oblasti účtovnícke služieb Vám poskytujeme: komplexné vedenie podvojného účtovníctva, komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva, účtovné a ekonomické poradenstvo, finančné plánovanie, vypracovanie štatistických výkazov, mzdy a personalistika, príprava a vyhotovenie pracovných zmlúv a dohôd, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, vypracovanie daňových priznaní, vypracovanie vnútropodnikových smerníc, vypracovanie INTRASTAT výkazov, vedenie skladu, vedenie knihy jázd, zabezpečenie auditu, školenia a kurzy.

Prejsť na web dodávateľa
  • Lokalita : Dunajská Streda

Dalšie produkty dodávateľa

Colné služby

  • Lokalita : Dunajská Streda

Právne služby

  • Lokalita : Dunajská Streda

Kontakt

Inter Harmony, spol. s r.o.

Adresa
Komenského 856, 929 01 Dunajská Streda
Web
http://www.benefituctovnictvo.sk/