MS SQL Server 2016 / 2014 - návrh podnikových riešení

Kurz je určený pre pokročilých vývojárov a ostatných záujemcov, ktorí sa chcú podrobnejšie oboznámiť s databázovým systémom MS SQL Server a získať potrebné technické vedomosti na návrh a implementáciu podnikových databázových riešení na báze tohto systému.

Prejsť na web dodávateľa
 • Cena: 270 € + DPH = 324 €
 • Lokalita : Bratislava 35

Zaujímavé produkty iných firiem

Snímače čiarového kódu a terminály

Snímače čiarového kódu a terminály

IDtech ponúka snímače americkej firmy Honeywell (predtým Hand Held Products), ktorá má dlhoročnú tradíciu vo výrobe optických zariadení. Je priekopníkom novej technológie pre snímanie čiarového kódu, textu a obrazu v systémoch automatickej identifikácie.

 • Cena: Podľa objednávky
 • Lokalita : Kolárovo
Parkovacie a prístupové systémy

Parkovacie a prístupové systémy

Ponúkaný integrovaný prístupový, parkovací a pokladničný systém (IPPPS) je výsledkom dlhoročného vývoja komplexného riadiaceho systému IDtech na báze originálnej konštrukcie vstupno-výstupných zariadení našej firmy.

 • Cena: Podľa objednávky
 • Lokalita : Kolárovo
Projektové riadenie - základné princípy a nástroje

Projektové riadenie - základné princípy a nástroje

Kurz je určený pre všetkých záujemcov o problematikou projektového riadenia, ktorí sa chcú oboznámiť so základnými princípmi, pojmami, metódami a nástrojmi používanými v tejto oblasti.

 • Cena: 165 € + DPH = 198 €
 • Lokalita : Bratislava 35
MS SharePoint 2016 / 2013 - Designer

MS SharePoint 2016 / 2013 - Designer

Kurz je určený pre pokročilých používateľov systému MS SharePoint, ktorí sa chcú oboznámiť s nástrojom MS SharePoint Designer.

 • Cena: 225 € + DPH = 270 €
 • Lokalita : Bratislava 35
MS SharePoint 2016 / 2013 - dátami riadené stránky

MS SharePoint 2016 / 2013 - dátami riadené stránky

Kurz je určený pre programátorov a pokročilých používateľov systému Microsoft SharePoint, ktorí chcú využiť externé dátové zdroje na tvorbu dynamických webových stránok.

 • Cena: 120 € + DPH = 144 €
 • Lokalita : Bratislava 35
MS SharePoint 2016 / 2013 - ako začať

MS SharePoint 2016 / 2013 - ako začať

Kurz je určený pre členov a manažérov pracovných tímov, ktorí si chcú vytvoriť spoločné pracovné prostredie pre svoje projekty vo firemnom intranete a zdieľať v ňom všetky potrebné informácie a dokumenty. Kurz ponúka úvod do webového systému MS SharePoint pre začínajúcich p

 • Cena: 90 € + DPH = 108 €
 • Lokalita : Bratislava 35
Oracle 12c / 11g - programovací jazyk PL/SQL

Oracle 12c / 11g - programovací jazyk PL/SQL

Kurz je určený pre vývojárov, správcov a pokročilých používateľov databázového systému Oracle, ktorí sa chcú naučiť efektívne pracovať so systémom pomocou programovacieho jazyka PL/SQL.

 • Cena: 270 € + DPH = 324 €
 • Lokalita : Bratislava 35
Oracle 12c / 11g - základy a návrh databáz

Oracle 12c / 11g - základy a návrh databáz

Kurz je určený pre začínajúcich používateľov databázového systému Oracle, ktorí sa chcú oboznámiť s jeho funkčnými možnosťami a naučiť sa vytvárať jednoduché databázy.

 • Cena: 225 € + DPH = 270 €
 • Lokalita : Bratislava 35
MS SQL Server 2016 / 2014 - optimalizácia prevádzky

MS SQL Server 2016 / 2014 - optimalizácia prevádzky

Kurz je určený pre pokročilých vývojárov databázovách aplikácií, ktorí sa chcú oboznámiť s možnosťami optimalizácie výkonu systému pri práci s rozsiahlymi dátami.

 • Cena: 225 € + DPH = 270 €
 • Lokalita : Bratislava 35
MS SQL Server 2016 / 2014 - analytické služby - OLAP

MS SQL Server 2016 / 2014 - analytické služby - OLAP

Kurz je určený pre návrhárov, vývojárov, analytikov a ostatných používateľov databázového systému MS SQL Server, ktorí sa chcú oboznámiť so špecializovanými nástrojmi na analýzu dát (OLAP) a s technikami hĺbkovej analýzy dát (Data Mining).

 • Cena: 190 € + DPH = 228 €
 • Lokalita : Bratislava 35
Platobné automaty IDtech

Platobné automaty IDtech

Ponúkame platobné automaty za účelom rôznych využití.

 • Cena: Podľa objednávky
 • Lokalita : Kolárovo
Projektové riadenie - praktické postupy a kritické chyby

Projektové riadenie - praktické postupy a kritické chyby

Kurz je určený pre mierne pokročilých projektových manažérov, ktorí sa chcú oboznámiť s odporúčanými postupmi a praktickými skúsenosťami pri riadení typických projektov a vyhnúť sa častým chybám.

 • Cena: 325 € + DPH = 390 €
 • Lokalita : Bratislava 35
MS SharePoint 2016 / 2013 - správa systému

MS SharePoint 2016 / 2013 - správa systému

Kurz je určený pre správcov systému SharePoint.

 • Cena: 120 € + DPH = 144 €
 • Lokalita : Bratislava 35
MS SharePoint 2016 / 2013 - správa obsahu

MS SharePoint 2016 / 2013 - správa obsahu

Kurz je určený pre pokročilých používateľov a začínajúcich programátorov a správcov systému Microsoft SharePoint, ktorí sa chcú venovať správe obsahu a úpravám vzhľadu prostredia webov postavených práve na tejto platforme.

 • Cena: 205 € + DPH = 246 €
 • Lokalita : Bratislava 35
MS SharePoint 2016 / 2013 - vytváranie a publikovanie dokumentov

MS SharePoint 2016 / 2013 - vytváranie a publikovanie dokumentov

Kurz je určený pre mierne pokročilých používateľov systému Microsoft SharePoint, ktorí majú ambíciu informácie zo systému nielen čerpať, ale v ňom aj niečo publikovať. Vhodný je aj pre začínajúcich programátorov v tomto systéme.

 • Cena: 190 € + DPH = 228 €
 • Lokalita : Bratislava 35
Oracle 12c / 11g - pokročilé metódy analýzy dát v SQL

Oracle 12c / 11g - pokročilé metódy analýzy dát v SQL

Kurz je určený pre analytikov dát, vývojárov a pokročilých používateľov databázového systému Oracle, ktorí chcú lepšie využiť jazyk SQL na analýzu dát a podrobne sa oboznámiť so špecifickými analytickými funkciami v systéme.

 • Cena: 325 € + DPH = 390 €
 • Lokalita : Bratislava 35
Oracle 12c / 11g - práca v jazyku SQL

Oracle 12c / 11g - práca v jazyku SQL

Kurz je určený pre vývojárov, správcov a ostatných používateľov databázového systému Oracle, ktorí sa chcú naučiť efektívne pracovať so systémom pomocou príkazov v jazyku SQL.

 • Cena: 355 € + DPH = 426 €
 • Lokalita : Bratislava 35
MS SQL Server 2016 / 2014 - správa systému

MS SQL Server 2016 / 2014 - správa systému

Kurz je určený pre správcov počítačových systémov a ostatných záujemcov, ktorí zodpovedajú za prevádzku databázového systému MS SQL Server a chcú získať potrebné technické vedomosti na jeho inštaláciu, konfiguráciu, administráciu a sledovanie prevádzky.

 • Cena: 295 € + DPH = 354 €
 • Lokalita : Bratislava 35
MS SQL Server 2016 / 2014 - Reporting Services

MS SQL Server 2016 / 2014 - Reporting Services

Kurz je určený pre pokročilých tvorcov a používateľov databázových aplikácií na platforme MS SQL Server, ktorí sa chcú oboznámiť s možnosťami využitia Reporting Services na tvorbu tlačových a iných výstupných zostáv v elektronickej a papierovej podobe.

 • Cena: 190 € + DPH = 228 €
 • Lokalita : Bratislava 35
MS SQL Server 2016 / 2014 - integračné služby

MS SQL Server 2016 / 2014 - integračné služby

<p>Kurz je určený pre návrhárov, vývojárov a ostatných používateľov databázového systému MS SQL Server, ktorí sa chcú oboznámiť s nástrojmi na hromadný výber, transformáciu a ukladanie údajov v informačných systémoch a s použitím týchto nástrojov na tvorbu dátových skl

 • Cena: 190 € + DPH = 228 €
 • Lokalita : Bratislava 35

Kontakt

Ipex IT, s.r.o.

Adresa
Plynárenská 5, 829 75 Bratislava 35
E-mail
email
Web
http://www.ipex.sk
Telefón
+421258101410, +421258101414

veľká mapa

Kontaktný formulár