Správa registratúry a evidencia pošty EPOS

Program na evidenciu doručenej a odoslanej pošty a správu registratúry je plne sieťový program spĺňajúci požiadavky zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach.

Prejsť na web dodávateľa
  • Cena: Podľa objednávky
  • Lokalita : Modra

Kontakt

EMELIX, s.r.o.

Adresa
Štúrova 61, 900 01 Modra
Web
http://www.emelix.sk