Farmácia a zdravotníctvo - EL spol

Odporúčame

Naša firma Vám ponúka naše služby pre farmáciu a zdravotníctvo. Farmaceutické skúšanie liekov, liečiv, produktov a pomocných látok určené pre výrobcov a distributérov liekov.

Prejsť na web dodávateľa
 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita : Spišská Nová Ves

Dalšie produkty dodávateľa

Laboratórne služby

Laboratórne služby

Naša spoločnosť Vám ponúka: • Laboratórne služby (akreditované SNAS podľa ISO/IEC 17025:2005): skúšanie a analýzy vzoriek a materiálov: požívatín, potravín a krmív, všetkých druhov vôd, farmaceutických surovín a liečiv, chemických látok a priemyselných výrobkov, hnojív, odpadov, pôd a geologic...

 • Cena: podľa objednávky
 • Lokalita : Spišská Nová Ves
 • Telefón : +421905493317
 • Web: http://www.elsro.sk
Konzultačná a poradenská činnosť v rámci odpadového hospodárstva

Konzultačná a poradenská činnosť v rámci odpadového hospodárstva

Pri vypracovávaní Poh, pri vypracovávaní prevádzkového poriadku, pri riešení spôsobu zneškodňovania (zhodnocovania) odpadov, legislatíva a normy v odpadovom hospodárstve.

Analytika pre hydrogeológiu

 • Lokalita : Spišská Nová Ves

Komplexné geochemické práce

 • Lokalita : Spišská Nová Ves

Analýza pôd

 • Lokalita : Spišská Nová Ves

Monitoring skládok odpadov

 • Lokalita : Spišská Nová Ves
Analýza vôd

Analýza vôd

Kontrola kvality pitnej vody pre individuálne aj hromadné zásobovanie, analýzy prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd, analýzy prírodných minerálnych vôd, pramenitých vôd a balených pitných vôd.

Ekologické audity pre priemyselné a poľnohospodárske podniky

Ekologické audity pre priemyselné a poľnohospodárske podniky

Podrobná analýza súčasného stavu Žp, porovnanie s požiadavkami noriem, spracovanie audítorského denníka - komunikácia s poverenými osobami firmy, zhodnotenie získaných poznatkov - stanovenie vplyvu predmetnej činnosti na Žp, ale aj vplyv Žp na predmetnú činnosť atď.

Životné prostredie - EL spol.

 • Lokalita : Spišská Nová Ves

Mineralógia

 • Lokalita : Spišská Nová Ves

Analýza priemyselných hnojív a kompostov

 • Lokalita : Spišská Nová Ves

Kontakt

EL spol. s r.o.

Adresa
Radlinského 17A/1575, 052 01 Spišská Nová Ves
E-mail
email
Web
http://www.elsro.sk
Telefón
+421905493317

Tato firma je ověřena systémem ReferenceHodnocení.cz.


Kontaktný formulár