Služby v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdr…

- výkon činností Technik požiarnej ochrany, servis a predaj prostriedkov požiarnej ochrany (hasiace prístroje, hydranty, značenia) - výkon činností Bezpečnostnotechnickej služby (spracovanie dokumentácie, školenia : zamestnanci, vedúci zamestnanci, šetrenie pracovných úrazov...) - Odborné prehliadky VTZ - plynových : rozvody - Odborné prehliadky a skúšky VTZ - tlakových : TNS na základe osvedčení TISR a TIČR

Prejsť na web dodávateľa
 • Cena: cenníková
 • Lokalita : Snina

Zaujímavé produkty iných firiem

Kamenárske práce v pohrebníctve

Kamenárske práce v pohrebníctve

Venujeme sa kamenárskej činnosti v oblasti pohrebníctva.

Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov

Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov

Kontrola požiarnych zariadení má za úlohu zabezpečiť, aby zariadenie v prípade potreby bolo plne funkčné a mohlo byť použité na ochranu životov, zdravia a majetku.

 • Cena: Podľa objednávky
 • Lokalita : Považská Bystrica
 • Telefón : +421905363562
 • Web: http://www.ikospb.sk
Bezpečnostno-technická služba

Bezpečnostno-technická služba

Ponúkame široké spektrum služieb pre zaistenie bezpečnosti práce. Profesionálnym a flexibilným prístupom Vám zabezpečíme splnenie povinností, ktoré vyplývajú zamestnávateľom v zmysle platných právnych predpisov.

 • Cena: Podľa objednávky
 • Lokalita : Považská Bystrica
 • Telefón : +421905363562
 • Web: http://www.ikospb.sk

Predaj eko produktov - Ing. Martina Tomková

 • Lokalita : Šarišské Bohdanovce

Ochrana majetku a osôb

 • Lokalita : Humenné

Komplexné služby BOZP a OPP

 • Lokalita : Považská Bystrica

Výstražné fólie

 • Lokalita : Bratislava
Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba

Účelom PZS je prevencia chorôb z povolania a pracovných úrazov, ochrana a podpora zdravia s prihliadnutím na zdravotnú spôsobilosť zamestnancov v priebehu ich pracovného života s cieľom udržať práceschopnosť a zdravie zamestnancov.

 • Cena: Podľa objednávky
 • Lokalita : Považská Bystrica
 • Telefón : +421905363562
 • Web: http://www.ikospb.sk
Ochrana pred požiarmi

Ochrana pred požiarmi

Zabezpečujeme a vykonávame kompletný servis v oblasti OPP prostredníctvom technikov požiarnej ochrany (TPO) a špecialistov požiarnej ochrany (ŠPO).

 • Cena: Podľa objednávky
 • Lokalita : Považská Bystrica
 • Telefón : +421905363562
 • Web: http://www.ikospb.sk

Odpadové hospodárstvo - Ing. Martina Tomková

 • Lokalita : Šarišské Bohdanovce

Kontakt

DXa,s.r.o.

Adresa
SNP 37, 069 01 Snina
Web
http://www.dxa.sk