Elšpec H.L., s.r.o.

odporúčaný záznam

Elšpec H.L. s.r.o. je oprávnená vzdelávacia organizácia v oblasti ochrany práce v zmysle zák. 125/2006 Z.z. Poskytujeme vzdelávacie služby v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z.,vyhl. č. 356/2007 Z.z. a zák. č. 124/2006 Z.z. Organizujeme odborné prípravy (školenia) pre elektrotechnikov §21-§24, pracovníkov plynových a tlakových zariadení a kuričov s vydaním osvedčenia a preukazu. Prevádzame školenia zamestnancov - BOZP, PO a školenia zamestnancov §20-poučená osoba. Ďalšie služby: poradenské služby v oblasti ochrany práce, poradenstvo na elektromontážne práce, BOZP a PO služby, elektroinštalačné a elektromontážne práce, prípojky nízkeho napätia, rekonštrukcie existujúcich elektrických zariadení, inštalácií, oprava a údržba elektrických zariadení a inštalácií, montáž bleskozvodov vrátane výškových prác, odborné prehliadky a skúšky (revízie) elektrických inštalácií,zariadení, bleskozvodov a elektrických spotrebičov, výroba el. rozvádzačov, montáž a servis zabezpečovacích a kamerových systémov, montáž prístupových a komunikačných systémov, montáž automatizačnej techniky a domácej automatizácie, montáž autoalarmov a centrálnych zamykaní, klampiarske práce.

Prejsť na web dodávateľa

Odbory firmy


Produkty firmy

logo

Školenia a kurzy BOZP v oblasti ochrany práce

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci poskytujeme široké spektrum základných, rozširovacích a opakovaných školení a kurzov ako aj aktualizačnú odbornú prípravu. Vlastníme oprávnenia pre výchovu a vzdelávanie technických zariadení elektrických, tlakových a plynových. Pravidelne vykonávame...

Zabezpečovací systém

Zabezpečovací systém ponúka ochranu proti neoprávnenému vniknutiu do zabezpečených priestorov objektu, k jeho signalizácii, ako aj evidencii pokusu o narušenie. Základom systému je spôsob detekcie, najčastejšie sa využívajú PIR snímače.

Kamerový systém

Kamerový systém

Kamerový systém slúži k ochrane objektov pomocou vytvorenia obrazového záznamu sledovaného objektu alebo priestoru. Obraz sa zaznamenáva cez digitalizačnú kartu do PC, alebo na špeciálne digitálne rekordéry s vysokou kvalitou nahrávania.

Vzdelávacie služby - Poradenstvo v oblasti ochrany práce

Elektrické zariadenia - obsluha a oprava (elektrotechnici). Plynové a tlakové zariadenia – obsluhy a oprava a kuriči.

Kontakt

Adresa
Dvorská cesta 3244/14, 940 67 Nové Zámky
E-mail
email
Web
http://www.elspec.sk/
Telefón
+421907718784


Kontaktný formulár