Produkty (nájdených 771 produktov)

AMBIS - Ambulantný informačný systém

AMBIS - Ambulantný informačný systém

Ponúkame Vám systém vytvorený pre stomatológov, odborných i praktických lekárov. Systém je kompatibilný s Windows 7, uľahčuje a sprehľadňuje Vašu prácu a má tieto funkcie : Evidencia pacientov - identifikácia pacienta, podrobnosti o pacientovi (dispenzáre, rizikové faktory, očkovania, návštevy). Obj...

LOZIS - Lôžkový informačný systém

Prijímacia kancelária, lôžkové oddelenie, sklad liekov a liečiv.

KNIS - Komplexný nemocničný informačný systém

Riešenie pre komplexný nemocničný informačný systém je postavené na na báze Medicínskeho informačného systému PROMIS a Manažérskeho informačného systému MaNIS. Ďalšie systémy, ako napr. Ekonomický systém, Systém personálny a mzdový, Systém technicko-hospodársky, resp. ďalšie systémy sú dodávané v sp...

MaNIS - Manažérsky informačný systém

Predstavuje vysokovýkonné OLAP riešenie, ktoré poskytuje nástroje na podporu ekonomického riadenia zdravotníckych zariadení.

CENTRAL - Centrálne spracovanie

Načítanie dávok, spracovanie dávok, vytvorenie výstupov (vyúčtovanie) pre zdravotné poisťovne a sociálnu poisťovňu, centrálne prehľady a štatistiky.

Software - RSoftmedia

 • Lokalita : Košice

Mobilné App

 • Lokalita : Topoľčany

Produktová vizualizácia

 • Lokalita : Bratislava

SharePoint

 • Lokalita : Bratislava

Software MD-Premium.NET ERP

 • Lokalita : Bratislava

Realizácia IT riešení

 • Lokalita : Viničné

Mobilné aplikácie

 • Lokalita : Topoľčany

Software

 • Lokalita : Topoľčany

Registrácia domén a webhosting

 • Lokalita : Bratislava-Podunajské Biskupice

3D animácia a 3D reklama

 • Lokalita : Bratislava

Penetračné testy

 • Lokalita : Bratislava

Tvorba mobilných aplikácií

 • Lokalita : Viničné

Design

 • Lokalita : Topoľčany

Tvorba webových stránok

 • Lokalita : Bratislava-Podunajské Biskupice

Firewally a VPN

 • Lokalita : Bratislava

Bezpečnostný audit ICT

 • Lokalita : Bratislava

Software MD-Premium.NET Maps

 • Lokalita : Bratislava