Firmy (nájdených 24 firiem)

UPT, s.r.o.

Adresa
Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina
E-mail
email  
Web
http://www.upt.sk/
Telefón
+421911704714 - pan Rakovan, +421911204214

Spoločnosť sa zaoberá spracovaním plastov a vyrábaním výrobkov z plastov, predovšetkým, nádrží, šachiet, žúmp a septikov. Spoločnosť vyrába zariadenia na čistenie a úpravu odpadových vôd, čističky odpadových vôd.

ASIO-SK, s.r.o.

Adresa
Ulica 1. mája 1201, 014 01 Bytča
E-mail
email  
Web
http://www.bazeny.sk
Telefón
+421915722884

Na trhu bazénov, bazénových technológii a komplexných dodávok bazénových technológii sa firma pohybuje viac ako 14 rokov. Naša filozofia je riešenie každého dodávaného bazéna od A po Z. To znamená že sme schopní splniť akúkoľvek požiadavku zákazníka, od zamerania a výkresov projektu, stavebných prác...

ZEOCEM, a.s.

Zeocem, a.s. patrí medzi významných producentov zeolitových produktov,...

Aquatec VFL s. r. o.

Kvalitné domové čistiarne (čističky) odpadových vôd testované v Nemeck...

Obecná kanalizačná, s.r.o.

Odvádzanie a čistenie odpadových vôd.

groundworx s.r.o.

Venujeme sa predprojektovej a projektovej činnosti. Technologické návr...

GIMMA, s.r.o.

Firma dodáva technológie pre povrchové úpravy a čistenie vzduchu na kľ...

EKO - SERVIS LM, s.r.o.

tlakové čistenie kanalizačných sietí a kanalizačných prípojok, poraden...

EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.

Zaoberáme sa konzultáciou a poradenstvom v oblasti odkanalizovania a č...

BIO EKO, s.r.o.

Dodávanie BIO preparátov EKOL. Použitie preparátov na čistenie odpadov...

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.

Výroba a distribúcia pitnej vody, odkanalizovanie a čistenie odpadovýc...

Asociácia čistiarenských expertov SR

Expertná činnosť v oblasti čistenia odpadových vôd, stokových sietí, n...

ENVITOUR, s.r.o.

Obchodná spoločnosť zaoberajúca sa predajom technológií na čistenie od...

BIOCLAR, a.s.

Spoločnosť je projektantom a realizátorom stavieb v oblasti biologické...

ARAD Slovakia s.r.o.

Spoločnosť ARAD Slovakia, s.r.o. sa špecializuje na realizáciu riešení...

Chem expres, s.r.o.

Chemické čistenie energetických zariadení (kotly, kompresory, výmenník...

ARGUSS, s.r.o.

Spoločnosť ARGUSS sa od roku 1994 profesionálne venuje nakladaniu s od...

V-ALFATEC, s.r.o.

V - ALFATEC, s.r.o., Sereď - Výroba a predaj zariadení na ochranu živo...

Alexander Mészáros - BOMES

Sme obchodno-montážna firma. Dovážame, projektojeme, montujeme, servis...

ALVEST, s.r.o.

Profil spoločnosti Spoločnosť ALVEST, s.r.o. podniká v oblasti...

Inštalacentrum, s.r.o.

Realizujeme stavebné práce, výstavbu a rekonštrukcie vodovodov, kanali...

AQUAFLOT spol. s.r.o.

Aquaflot s.r.o. Nitra, firma s ekologickým programom, pracuje v oblas...

GEOPOL PREŠOV, s.r.o.

Vykonávanie geologických prác: inžiniersko-geologický prieskum: - komp...

MUDr. Pavel Daňko - stomatologická ambulancia

Aspadit Dental s.r.o. ponúka komplexné stomatologické služby, vrátane ...

Produkty (nájdených 46 produktov)

Poradenstvo v rámci čistenia vody

Poradenstvo v rámci čistenia vody

Poskytujeme poradenskú činnosť v oblasti čistenia odpadových vôd.

 • Lokalita: Sereď
Čistiareň odpadových vôd typ EČ6 SBR-2

Čistiareň odpadových vôd typ EČ6 SBR-2

Čistiareň je určená pre čistenie odpadových vôd z kapacitou čistenia 900 litrov za deň, čo zodpovedá 6 E.O., má plnoautomatickú prevádzku, ktorá je riadená mikroprocesorom, bez potreby ovládania ručných ventilov. ČOV dobre znáša aj nárazové veľké množstvo vody, ale aj niekoľkodennú prevádzku bez prí...

 • Lokalita: Zamarovce
Čistiarne odpadových vôd ČOV

Čistiarne odpadových vôd ČOV

Domové čistiarne odpadových vôd (ČOV) BIOCLAR B6 až B40 sú určené na čistenie splaškových odpadových vôd so znečistením úmerným 2 - 45 EO (EO = ekvivalentný obyvateľ).

 • Lokalita: Veľké Lovce
Čistiarne odpadových vôd

Čistiarne odpadových vôd

Firma REMONTplast prináša na trh čistiarne odpadových vôd (cov), ktoré sú vašim konečným riešením vašich problémov s odpadovými vodami, tam kde nieje kanalizácia v súlade s EU. Naše biologické čistiarne odpadových vôd (cov) pracujúce na základe bakteriálneho čistenia sú stabilná a overená technológi...

 • Lokalita: Jarok
Žumpy

Žumpy

Plastové žumpy sú modernou ekonomickou náhradou starších betónových žúmp. Žumpy slúžia na akumuláciu odpadových vôd k rodinným domom, chatám, chalupám, záhradkám, obytným domom a pod., na zachytávanie močovky od hospodárskych zvierat a všade tam, kde nie je zabezpečené čistenie odpadových vôd.

 • Lokalita: Prešov
Čistiarne odpadových vôd

Čistiarne odpadových vôd

Domové čistiarne odpadových vôd slúžia na čistenie splaškových odpadových vôd z rodinných domov, obytných budov, skupín domov a zo zdrojov odpadových vôd, kde sa produkuje splašková odpadová voda.

 • Lokalita: Košice
Prevádzkovanie kanalizácií

Prevádzkovanie kanalizácií

Zabezpečujeme komplexné služby súvisiace s prevádzkovaním kanalizácií, ktoré slúžia pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd od producentov odpadových vôd. Prevádzkovanie zabezpečujeme aj pre samostatné časti kanalizácií, ako sú čerpacie stanice, kanalizačné rozvody a čistiarne odpadových vôd.

 • Lokalita: Levice
Čistenie splaškových odpadových vôd

Čistenie splaškových odpadových vôd

Technológie čistenia splaškových odpadových vôd sú navrhované na mieru po posúdení všetkých vstupných podkladov a požiadavok na kvalitu vyčistenej vody. Navrhované technológie pracujú na princípe nízkozaťažovanej aktivácie s aeróbnou stabilizáciou kalu.

 • Lokalita: Nitra
Poradenské a konzultační služby v oblasti čistenia odpadových vôd - Prevádzková a servisná fáza

Poradenské a konzultační služby v oblasti čistenia odpadových vôd - Prevádzková a servisná fáza

Okrem záručného servisu, ktorý sa na základe zmluvných vzťahov poskytuje bežne, ponúkame tiež pozáručný servis a prevádzkovanie už dodaných zariadení.

 • Lokalita: Vinosady
Poradenské a konzultační služby v oblasti čistenia odpadových vôd - Projektová a stavebná fáza

Poradenské a konzultační služby v oblasti čistenia odpadových vôd - Projektová a stavebná fáza

Spoločnosť disponuje vlastnými projekčnými a technologickými kanceláriami. Stavebnú časť vykonávame buď samostatne alebo v spolupráci s miestnou firmou, čo býva ekonomicky výhodnejšie.

 • Lokalita: Vinosady
ČOV pre priemyselné odpadové vody

ČOV pre priemyselné odpadové vody

Pri čistení priemyselných odpadových vôd uplatňuje spoločnosť najnovšie poznatky z odboru, a v závislosti od druhu a kvality odpadových vôd aplikuje ČOV založené buď na biologickom čistení (aeróbne alebo anaeróbne procesy) alebo na fyzikálno-chemickom čistení.

 • Lokalita: Vinosady
Čistiarne odpadových vôd do 10 000 obyvateľov

Čistiarne odpadových vôd do 10 000 obyvateľov

Biologické čistiarne odpadových vôd do 10 000 ekvivalentov obyvateľa (EO) sú založené na čistení mechanicko-biologickým aeróbnym spôsobom s nízko zaťaženou aktiváciou a s odstraňovaním dusíka a fosforu.

 • Lokalita: Malacky
Čistenie a servis čističky odpadových vôd

Čistenie a servis čističky odpadových vôd

Ponúkame čistenie a servis čističky odpadových vôd (ČOV).

 • Lokalita: Lučenec
Domové čistiarne odpadových vôd Topas-NPB

Domové čistiarne odpadových vôd Topas-NPB

Domové čistiarne odpadových vôd Topas-NPB 5 až 300 (pre 5 – 300 osôb) sú určené k čisteniu všetkých odpadových vôd (vrátane odpadových vôd z pračiek a z umývačiek riadu) z individuálnych zdrojov znečistenia.

 • Lokalita: Bardejov
Čistiarne odpadových vôd pre obce a mestá

Čistiarne odpadových vôd pre obce a mestá

Počet ekvivalentných obyvateľov: 200 - 100 000. Modifikácia nízkozaťažovanej aktivácie s nitrifikáciou, denitrifikáciou s odbúraním fosforu, so stabilizáciou prebytočného kalu v procese čistenia.

 • Lokalita: Zamarovce
Malá domová čistiareň odpadových vôd typ Eč 6 Sbr-2

Malá domová čistiareň odpadových vôd typ Eč 6 Sbr-2

Kvalita výrobku, záruka 15 rokov, najlepšie hodnoty vyčistenej vody spomedzi všetkých biologických čistiarní odpadových vôd predávaných v strednej a východnej Európe - najmodernejšia technológia čistenia, jednoduchá "hobby montáž".

 • Lokalita: Zamarovce
Čistiarne odpadových vôd

Čistiarne odpadových vôd

Biologické čistiarne odpadových vôd pracujúce na základe bakteriálneho čistenia sú stabilná a overená technológia pre čistenie odpadových vôd. Tento spôsob čistenia odpadových vôd sa v súčastnosti využíva od domov a malých prevádzok, až po obce a mestá. Firma Eko-MV-plasty ponúka vo svojej produk...

 • Lokalita: Stropkov
Čistenie odpadových vôd - EKOL biolpd 30 f

Čistenie odpadových vôd - EKOL biolpd 30 f

EKOL biolpd 30 f - neutralizuje a utilizuje obsah domácich žúmp a septikov, likviduje zápach, zvyšuje účinnosť miničističiek. Rozkladá ľudský biologický odpad, zbytky čistiacich a pracích prostriedkov, kuchynský odpad a celulózu (toaletný papier, textilné vlákna, a pod.).

 • Lokalita: Nové Zámky
Čistiarne odpadových vôd

Čistiarne odpadových vôd

Dovážame, projektujeme, montujeme, servisujeme domové čistiarne odpadových vôd. Zvárame plastové nádrže a šachty. Predávame nerezové opravné objímky na vodovodné a kanalizačné potrubie. Predávame baktérie do žumpy, latríny, čistiarne a na čistenie rúr. Pre viac informácie navštívte naše webové strán...

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Matúškovo
Odlučovače ropných látok

Odlučovače ropných látok

Odlučovače ľahkých kvapalín (ropných látok) sa používajú na čistenie vôd, ktoré sú znečistené voľnými ľahkými kvapalinami (motorové oleje, benzín, nafta a pod.)

 • Lokalita: Prešov
Stredné čističky

Stredné čističky

Do kategórie stredné čističky odpadových vôd spadajú čistiačky určené od 50 do 200 ľudí. Slúžia na čistenie splaškových odpadových vôd z obytných domov, skupín rodinných domov, menších obcí alebo častí obcí, ubytovacích zariadení, reštaurácií, školy, rekreačných zariadení, prevádzok a pod.

 • Lokalita: Prešov
Ultrazvukové prevodníky InterRanger DPS

Ultrazvukové prevodníky InterRanger DPS

InterRanger DPS 300 je mikroprocesorový prístroj určený na kontinuálnu detekciu výšky hladiny kalu najmä v nádržiach úpravní vody a čistiarní odpadových vôd. Je vhodný pre primárny aj sekundárny stupeň čistenia.

 • Lokalita: Považská Bystrica
Čistiareň odpadových vôd typu DUCI

Čistiareň odpadových vôd typu DUCI

Certifikovaná čistiareň odpadových vôd je určená na mechanicko-chemicko-biologické čistenie odpadových vôd komunálneho, priemyselného pôvodu a vôd z povrchového odtoku.

 • Lokalita: Levice
Strojno-technologické zariadenia pre čistenie odpadových vôd a úpravu vody

Strojno-technologické zariadenia pre čistenie odpadových vôd a úpravu vody

Spoločnosť okrem komplexných dodávok ČOV dodáva aj strojno-technologické zariadenia pre čistenie odpadových vôd a úpravu vody.

 • Lokalita: Vinosady
Poradenské a konzultační služby v oblasti čistenia odpadových vôd - Výrobná a dodávateľská fáza

Poradenské a konzultační služby v oblasti čistenia odpadových vôd - Výrobná a dodávateľská fáza

Výrobu zariadení vykonávame v našich vlastných výrobných prevádzkach. V našich technológiách využívame vysoko kvalitné protikorózne materiály, ktoré zaručia dlhodobú životnosť a spoľahlivosť, príp. využívame zariadenia od domácich i zahraničných partnerov.

 • Lokalita: Vinosady
Poradenské a konzultační služby v oblasti čistenia odpadových vôd - Konzultačná fáza

Poradenské a konzultační služby v oblasti čistenia odpadových vôd - Konzultačná fáza

Naša spoločnosť ponúka možnosť overovania prevádzkových parametrov na štvrťprevádzkovom zariadení, technické a ekonomické posudzovanie už existujúceho zariadenia (napr. pri rekonštrukcii alebo intenzifikácii ČOV).

 • Lokalita: Vinosady
Odlučovače ropných látok

Odlučovače ropných látok

Odlučovače ropných látok Sol a Solc sa používajú na čistenie vôd, znečistených voľnými ropnými látkami (Nel), napr. dažďových vôd z parkovísk, šrotovísk, odstavných, manipulačných plôch, či z iných veľkých spevnených plôch určených pre parkovanie osobných a nákladných vozidiel, atď.

 • Lokalita: Malacky
Čistenie a dekontaminácia

Čistenie a dekontaminácia

Nosným programom našej spoločnosti je ponuka prác pri prevencii a odstraňovaní ekologických záťaží kontaminovaných vôd, zemín, spevnených plôch, technologických zariadení a realizácia všetkých potrebných sanačných procesov a sanačných prác v geologickom prostredí. Konkrétne riešime čistenie a dekont...

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Lučenec
Odlučovače ľahkých kvapalín

Odlučovače ľahkých kvapalín

Odlučovače ľahkých kvapalín sa používajú na čistenie vôd, ktoré obsahujú ľahké kvapaliny (motorové oleje, benzín, nafta a pod.).

 • Lokalita: Bardejov
Biologické čističky odpadových vôd EK - S4 až S70

Biologické čističky odpadových vôd EK - S4 až S70

Čističky (ďalej ČOV) sú určené k čisteniu odpadových spláškových vôd od 3 až 70 pripojených obyvateľov . Výrobok je kompletným technologickým celkom. Výstupom z čističky je kvalitne vyčistená voda a minimálne množstvo stabilizovaného kalu.

 • Lokalita: Bytča
Čistiarne odpadových vôd pre potravinársku, živočíšnu a priemyselnú výrobu

Čistiarne odpadových vôd pre potravinársku, živočíšnu a priemyselnú výrobu

Účinnosť čistenia anaeróbneho stupňa Chskcr - priemerne 85%, účinnosť odbúrania Nl priemerne 80%, celková účinnosť anaeróbno-aeróbneho stupňa (Chskcr) priemerne 95%.

 • Lokalita: Zamarovce