123dodavatel.sk
| katalóg firiem

Obchodné poradenstvo

BLUE FILE, spol. s r.o., Igram 199 , Báhoň

Riešenie otázok pri založení obchodnej spoločnosti, zasadaní valného zhromaždenia, schvaľovaní účtovných závierok, vysporiadaní zisku a straty minulych období, vypracovaní vnútorných predpisov a smerníc.

Firma BLUE FILE, spol. s r.o.
Adresa Igram 199, Báhoň
Telefónne číslo +421 903 471 212
E-mailová adresa office@bluefile.sk

Kontaktný formulár