123dodavatel.sk
| katalóg firiem

Odborné prehliadky a odborné skúšky a servis elektrických zariadení do 52kV v objektoch triedy bez nebezpečenstva a s nebezpečenstvom výbuchu.

ElektroSystem AM, spol. s r.o., Dolné Saliby 1001 , Dolné Saliby

S cieľom zvýšenia bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky vyhradených elektrických zariadení je nevyhnutné dodržiavať predpisy a opatrenia zamerané na overovanie stavu elektrických zariadení nielen pred ich uvedením do prevádzky, ale aj v pravidelných intervaloch počas ich prevádzkovania. Spoločnosť ElektroSystem AM, spol. s r.o. vykonáva revíznu činnosť podľa Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., v rozsahu vydaného oprávnenia podľa §15 zákona č. 124/2006 Z.z., Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení bez obmedzenia napätia v triedach bez nebezpečenstva aj s nebezpečenstvom výbuchu, vrátane bleskozvodov.

Firma ElektroSystem AM, spol. s r.o.
Adresa Dolné Saliby 1001, Dolné Saliby
Telefónne číslo +421 31/785 32 53, +421 903 441 969
E-mailová adresa info@esam.sk

Fotogaléria

Zajímavé produkty jiných firem

Kontaktný formulár