123dodavatel.sk
| katalóg firiem

Spoločenské správanie v praxi

MJB Communication, spol. s r. o., Generála Svobodu 720/8 , Partizánske

Cieľom je osvojenie si pravidiel etikety a ich využívanie v praktickom živote. Účastníci získajú informácie z histórie spoločenského správania a naučia sa kultivovanejšie správať v rôznych situáciách. Ovládanie a používanie základných spoločenských pravidiel prispeje k pozitívnemu dojmu.

Firma MJB Communication, spol. s r. o.
Adresa Generála Svobodu 720/8, Partizánske
Telefónne číslo +421 950 446 666
E-mailová adresa info@mjbcommunication.com

Kontaktný formulár