123dodavatel.sk
| katalóg firiem

Mobbing – psychický teror na pracovisku

MJB Communication, spol. s r. o., Generála Svobodu 720/8 , Partizánske

Účastníci vzdelávacieho kurzu si osvoja: pojem mobbing a pochopia rozdiel medzi šikanovaním a mobbingom, zistia čo je cieľom mobbingu a aký je jeho výskyt. Získajú vedomosti: o technikách mobbingu, dokážu spoznať základné znaky mobbingu, rozpoznajú príčiny mobbingu.

Firma MJB Communication, spol. s r. o.
Adresa Generála Svobodu 720/8, Partizánske
Telefónne číslo +421 950 446 666
E-mailová adresa info@mjbcommunication.com

Zajímavé produkty jiných firem

Kontaktný formulár