123dodavatel.sk
| katalóg firiem

Seminár Radikálne zmeny v Ias/Ifrs k finančným nástrojom

Progres Slovakia, s.r.o., Komárnická 26 , Bratislava

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so súčasnými zmenami v oblasti Ias/Ifrs zameranými na finančné nástroje prijatými v roku 2009, 2010 a pripravovanými zmenami pre nasledujúce roky, ktoré radikálne menia koncepciu oceňovania a vykazovania finančných nástrojov.

Firma Progres Slovakia, s.r.o.
Adresa Komárnická 26, Bratislava
Telefónne číslo +421 903 440 420
E-mailová adresa petrjanos@progslov.sk

Zajímavé produkty jiných firem

Kontaktný formulár