123dodavatel.sk
| katalóg firiem

Kvalifikovaný certifikát

dFlex Nitra, spol. s r.o., Kláštorská 40 , Nitra

Kvalifikované certifikáty sú určené výlučne pre potreby vytvárania a overovania zaručených elektronických podpisov v zmysle zákona o elektronickom podpise. Platný zaručený elektronický podpis overiteľný na základe kvalifikovaného certifikátu vydaného DTCA má právnu váhu vlastnoručného podpisu.

Firma dFlex Nitra, spol. s r.o.
Adresa Kláštorská 40, Nitra
Telefónne číslo +421 903 447 358
E-mailová adresa peter.horak@dflexnr.sk

Zajímavé produkty jiných firem

Vývoj programového vybavenia

  • Lokalita: Bratislava - Karlova Ves

Počítačový kurz Flash - ActionScript

  • Lokalita: Nitrianske Hrnčiarovce

Hromadná pošta Courier

  • Lokalita: Piešťany

Program Premium

  • Lokalita: Banská Bystrica

ProVet Professional Softvér

  • Lokalita: Košice 1

Softwarová reklama

  • Lokalita: Košice

Kurz Access programovanie

  • Lokalita: Bratislava

Kontaktný formulár