123dodavatel.sk
| katalóg firiem

Malá škola odškodňovania pracovných úrazov a chorôb z povolania

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Mlynské nivy 70 , Bratislava

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa uskutočňuje v zmysle §11 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v rozsahu troch týždňových sústredení.

Firma Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
Adresa Mlynské nivy 70, Bratislava
Telefónne číslo +421 2/555 664 98
E-mailová adresa ibp@ibp.sk

Fotogaléria

Kontaktný formulár