123dodavatel.sk
| katalóg firiem

Celoslovenský aktualizačný seminár pre odborníkov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ergonómie, ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Mlynské nivy 70 , Bratislava

Na seminári budú účastníci oboznámení s legislatívnymi zmenami právnych a ostatných predpisov v oblasti Bozp, s riešením konkrétnych prípadov z praxe. Súčasťou obsahového zamerania je aj výmena praktických skúseností z oblasti bezpečnosti práce.

Firma Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
Adresa Mlynské nivy 70, Bratislava
Telefónne číslo +421 2/555 664 98
E-mailová adresa ibp@ibp.sk

Fotogaléria

Kontaktný formulár