123dodavatel.sk
| katalóg firiem

Systém manažérstva Bozp

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Mlynské nivy 70 , Bratislava

Legislatíva Sr ukladá za povinnosť pre zamestnávateľov zabezpečiť služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Povinnosti uložené legislatívou sú uvedené v zákone č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, následne v ďalších súvisiacich legislatívnych predpisoch.

Kontaktný formulár