123dodavatel.sk
| katalóg firiem

Zákony V / 2011

PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40 , Žilina

Zákon SNR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Firma PORADCA, s.r.o.
Adresa Pri Celulózke 40, Žilina
Telefónne číslo +421 41/565 28 71
E-mailová adresa eko@i-poradca.sk

Fotogaléria

Zajímavé produkty jiných firem

Kontaktný formulár