123dodavatel.sk
| katalóg firiem

Daňové a účtovné zákony - Aktualizácia I/2 / 2011

PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40 , Žilina

Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Firma PORADCA, s.r.o.
Adresa Pri Celulózke 40, Žilina
Telefónne číslo +421 41/565 28 71
E-mailová adresa eko@i-poradca.sk

Fotogaléria

Kontaktný formulár