123dodavatel.sk
| katalóg firiem

Zákony pre školy, obce, štátnu a verejnú správu - Aktualizácia V/1

PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40 , Žilina

Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe. Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Zákon č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Firma PORADCA, s.r.o.
Adresa Pri Celulózke 40, Žilina
Telefónne číslo +421 41/565 28 71
E-mailová adresa eko@i-poradca.sk

Fotogaléria

Zajímavé produkty jiných firem

Kontaktný formulár