123dodavatel.sk
| katalóg firiem

Riešenie problémov odpadového hospodárstva a skládok odpadov

GEOtest Bratislava, spol. s r.o., Stavbárska 27, P.O.BOX 4 , Bratislava 28

Ponúkame geologický prieskum skládok, poradenstvo pri spracovávaní Programov odpadového hospodárstva, inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo pre skládky odpadov.

Firma GEOtest Bratislava, spol. s r.o.
Adresa Stavbárska 27, P.O.BOX 4, Bratislava 28
Telefónne číslo +421 2/456 400 75
E-mailová adresa hurtikova@geotestba.sk

Kontaktný formulár