123dodavatel.sk
| katalóg firiem

Trojdňové školenie pre personalistov a mzdárov

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13 , Bratislava

Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém. Počas školenia máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií, diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe so skúsenými lektorkami. Obsah seminára: 1. deň Pracovný čas Pracovný čas a možnosti jeho rozvrhovania. Konto pracovného času. Pružný pracovný čas. Práca na zmeny a v nepretržitých prevádzkach. Práca nadčas, banka nadčasov. Dovolenka a prekážky v práci pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase – najčastejšie problémy v praxi Pracovný pomer a najčastejšie chyby pri uzatváraní zmlúv: - podmienky platnosti, podstatné a povinné náležitosti, - skúšobná doba, doba určitá/neurčitá, - najčastejšie chyby pri uzatváraní pracovných zmlúv, - spôsoby a dôvody skončenia pracovného pomeru, - výpoveď a jej špecifiká, podmienky platnosti, - porušenie pracovnej disciplíny. 2. deň Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie pracovníkov do zahraničia: - všeobecné podmienky, - zamestnanecké štruktúry, - platné predpisy a súvisiace povinnosti, - zamestnávanie občanov EÚ a cudzincov z tretích štátov - zmeny v roku 2014, - sociálne zabezpečenie cudzincov pri ich zamestnávaní v SR, - určenie rozhodnej legislatívy - formulár A1, - vysielanie (pojem, druhy, formy a charakteristické znaky), - sociálne zabezpečenie pri vysielaní a prijímaní vyslaných zamestnancov, - zdravotné poistenie, sociálne poistenie- registrácia, platenie odvodov, - určenie rozhodnej legislatívy – formuláre A1. Odvodové a daňové riešenie povinnosti štatutárneho orgánu a jeho súbehu so zamestnaneckým pomerom: - definícia člena štatutárneho orgánu, vznik, ukončenie výkonu funkcie, - zmluva o výkone funkcie, mandátna zmluva, - kombinácia zmluvy o výkone funkcie s pracovnou, prípadne manažérskou zmluvou, - zdravotné poistenie - registračné povinnosti štatutár, kombinácia s pracovným pomerom, - zdravotné poistenie - vymeriavací základ, výška odvodu, výkazy, splatnosť poistného, - sociálneho zabezpečenie - pravidelný a nepravidelný príjem -registračné povinnosti štatutár , kombinácia s pracovným pomerom, - sociálneho zabezpečenie - pravidelný a nepravidelný príjem -vymeriavací základ, výška odvodu, výkazy, splatnosť poistného, - štatutár z pohľadu dane z príjmov zo závislej činnosti, - dividendy. 3. deň Exekúcie v mzdovej účtarni: - zrážky zo mzdy prednostné, neprednostné, - zrážky so súhlasom zamestnanca, - exekúcie podľa exekučného poriadku, - povinnosti zamestnávateľa - poskytnutie súčinnosti, - výpočet exekúcie, - tretinový systém, - poradie exekúcií. Sociálny fond - tvorba sociálneho fondu, - výška, - základ pre výpočet, - účtovanie, prenos zostatku, - použitie sociálneho fondu, - zákaz diskriminácie, - smernica, - príspevok na dopravu, - príspevok na stravné, - kultúrne a športové podujatia, - rekreácie, - zdravotná starostlivosť, - DDS, Sociálna politika. Lektorky: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová www.eseminare.sk/?product=SEM686

Firma Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
Adresa Železničiarska 13, Bratislava
Telefónne číslo +421 2/330 052 28
E-mailová adresa dana.janosikova@dashofer.sk

Kontaktný formulár