123dodavatel.sk
| katalóg firiem

Jazykové kurzy - Nemecký jazyk - Mierne pokročilí

Inštitút Vzdelávania Mateja Korvína s. r. o., Strojárska 3934 , Snina

Učebný plán: tvorenie hlavných a vedľajších viet so spojkami weil a wenn. Rozkazovací spôsob, zložené slová, stupňovanie 2. a 3.stupeň. Člen jeder, neurčité zámená. Skloňovanie a použitie prídavných mien. Prídavné mená so zvláštnymi tvarmi. Člen dieser, modálne slovesá v préterite.

Firma Inštitút Vzdelávania Mateja Korvína s. r. o.
Adresa Strojárska 3934, Snina
Telefónne číslo +421 907 668 972
E-mailová adresa dopyt@ivmk.sk

Kontaktný formulár