123dodavatel.sk
| katalóg firiem

Autobusová preprava

Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, akciová spoločnosť skrátene SAD Dunajská Streda, a.s., Bratislavská cesta 918/2 , Dunajská Streda

Naša zájazdová doprava sa riadi heslom operatívnosť a flexibilita.Použitie vozidiel nepravidelnej dopravy je univerzálne, od využitia pre školy, zájazdy, jednodňové a viacdňové zájazdy, pobytové a poznávacie zájazdy, kyvadlovú dopravu až po zabezpečovania dopravného výkonu pre medzinárodné stretnutia politických osobností. Naša spoločnosť vykonáva prepravy nielen v tuzemsku, ale aj v zahraničí, v celej Európe, dokonca sme sa realizovali aj v Severnej Afrike. K špecifikám nepravidelnej dopravy zaraďujeme aj výkon osobitného druhu pravidelnej dopravy a to tzv. zmluvnú dopravu (dovoz a odvoz zamestnancov zmluvne viazaných partnerov) taktiež s pôsobnosťou v tuzemsku a zahraničí. Na výkon nepravidelnej dopravy sú vyčlenené autobusy, ktorých vekový priemer nepresahuje 6 rokov a z technického pohľadu spĺňajú normu EURO 3 až EURO 5. Tieto autobusy majú obsaditeľnosť od 8 do 71 miest, sú vyhotovené s rôznou a rozsiahlou výbavou prispôsobiteľnou požiadavkám objednávateľa. Náš vozový park nájdete aj na našich webových stránkach www.sadds.sk

Firma Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, akciová spoločnosť skrátene SAD Dunajská Streda, a.s.
Adresa Bratislavská cesta 918/2, Dunajská Streda
Telefónne číslo +421 903 401 036
E-mailová adresa doprava@sadds.sk

Fotogaléria

Zajímavé produkty jiných firem

Nepravideľná doprava

  • Lokalita: Ružomberok

Osobná preprava

  • Lokalita: Malé Uherce

Doprava pre kolektívy

  • Lokalita: Bardejov

Preprava osôb do Talianska a späť

  • Lokalita: Bratislava-Staré Mesto

Školské zájazdy

  • Lokalita: Ružomberok

Drevené EKO PELETY EN PLUS (A1)

  • Lokalita: Prievidza

Kontaktný formulár