123dodavatel.sk
| katalóg firiem

Elektromontážne práce

ELMONT - BME, s.r.o., Rožňové Mitice 3 , Trenčianske Mitice

Odporúčame

Firma vykonáva domové a priemyselné elektroinštalácie, montáž a pripojenie pracovných strojov, inštalácie a montáž ďalších elektrozariadení, vykonávanie revízií a následné vypracovanie revíznych správ.

Firma ELMONT - BME, s.r.o.
Adresa Rožňové Mitice 3, Trenčianske Mitice
Telefónne číslo +421 905 399 973
E-mailová adresa elmont.bme@gmail.com

Fotogaléria

Ďalšie produkty firmy

Bleskozvody

Firma vykonáva montáž bleskozvodov umiestnených na chránených objektoch. Údržba a opravy v...

  • Lokalita: Trenčianske Mitice

Projektová dokumentácia

Firma pracuje podľa predložených projektov alebo vlastnej projektovej dokumentácie. Podľa...

  • Lokalita: Trenčianske Mitice

Vodoinštalačné a kúrenarské práce

Vykonávame montážne práce rozvodov vody, kúrenia, kanalizácie, montáž a výmena kotlov a ra...

  • Lokalita: Trenčianske Mitice

Servis a v údržba všeobecných elektrických zariadení

Firma má skúseností v servise a v údržbe všeobecných elektrických zariadení ako aj v oblas...

  • Lokalita: Trenčianske Mitice

Vodárenské práce

Vykonávame montážne práce rozvodov vody, kúrenia, kanalizácie, montáž a výmena kotlov a ra...

  • Lokalita: Trenčianske Mitice

Revízne správy a protokoly

Firma vykonáva práce a dodávky na základe právoplatne uzatvorenej zmluvy medzi zadávateľom...

  • Lokalita: Trenčianske Mitice

Kontaktný formulár