123dodavatel.sk
| katalóg firiem

Ing. Ján Vidrnák

Švabinského 907/18, Bratislava

technik PO, technik BOZP, autorizovaný bezpečnostný technik, školenia zamestnancov o BOZP a PO, školenia práca vo výškach, kontrola hasiacich prístrojov, dodávka hasiacich prístrojov, kontrola hydrantov, dodávka vybavenia hydrantov, spracovanie projektov požiarnej ochrany, riešenie požiarnej bezpečnosti stavby, spracovanie požiarnobezpečnostnej charakteristiky užívanej stavby, šetrenie pracovných úrazov, školenie BOZP na stavbách, poradenské služby BOZP, spracovanie dokumentácie BOZP a PO, zavedenie systému BOZP a PO, jednorázové školenia zamestnancov o BOZP a PO bezpečnostnotechnickú službu, školenie BOZP, školenie požiarna ochrana, školenie práca vo výškach, dokumentácia BOZP, audit BOZP, audit požiarnej ochrany, preventívna protipožiarna prehliadka bytových domov, kontrola požiarnych uzáverov, kontrola požiarnych klapiek

Hľadáte nových zákazníkov?

Máme aktuálne 2.112 aktívnych dopytov, ku ktorým hľadáme dodávateľov. Zadajte telefónne číslo, zavoláme vám späť do 15 minút a nájdeme i dopyty pre vás.