AQUA - AUREA

ZAOBERÁME SA PREDAJOM FILTRAČNÝCH SYSTÉMOV NA ÚPRAVU VODY. PONÚKAME VÁM ŠIROKU PALETU SYSTÉMOV A ZARIADENÍ , KTORÉ VÁM VYRIEŠIA VAŠE NAJČASTEJŠIE PROBLÉMY S NEKVALITNOU VODOU, KTORÁ OBSAHUJE : 1. anorganické minerály 2. baktérie a vírusy 3. dusičnany a dusitany 4. chemické látky a ťažké kovy 5. pesticídy a herbicídy ….. V rámci čistenia a doúpravy pitnej a studňovej vody ponúkame: • filtráciu vody na báze reverznej osmózy - domáce reverzné osmózy, • zmäkčovanie vody • mechanickú filtráciu • uhlíkovú filtráciu - dechlorácia • pitné automaty - pitný režim pre zamestnancov • dezinfekciu vody na báze efektívneho UV žiarenia • demineralizáciu a deionizáciu vody • odstránenie železa a mangánu • odstránenie dusičnanov a dusitanov • filtračné vložky pre všetky druhy filtračných systémov SYTÉMY S REVERZNOU OSMÓZOU: ceny od 187,50.-€, plus darček pre Vás - 2x sada filtračných vložiek Na všetky tipy domácich reverzných osmóz ponúkame filtračné vložky a membrány za najlepšie ceny. Výmena je jednoduchá, zvládne ju aj menej zdatný kutil. Spolu s vložkami Vám zašleme návod na výmenu a kľúč.


Odbory firmy

Zaujímavé produkty iných firiem

Farmácia a zdravotníctvo - EL spol

Farmácia a zdravotníctvo - EL spol

Naša firma Vám ponúka naše služby pre farmáciu a zdravotníctvo. Farmaceutické skúšanie liekov, liečiv, produktov a pomocných látok určené pre výrobcov a distributérov liekov.

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita : Spišská Nová Ves
 • Telefón : +421905493317
 • Web: http://www.elsro.sk

Farmácia a zdravotníctvo - EL spol

 • Lokalita : Spišská Nová Ves
Konzultačná a poradenská činnosť v rámci odpadového hospodárstva

Konzultačná a poradenská činnosť v rámci odpadového hospodárstva

Pri vypracovávaní Poh, pri vypracovávaní prevádzkového poriadku, pri riešení spôsobu zneškodňovania (zhodnocovania) odpadov, legislatíva a normy v odpadovom hospodárstve.

Úprava studničnej vody

 • Lokalita : Martin

Úprava studničnej vody

 • Lokalita : Martin

Eko plasty - EAT GREEN

 • Lokalita : Kokava nad Rimavicou

Eko plasty - EAT GREEN

 • Lokalita : Kokava nad Rimavicou
Laboratórne služby

Laboratórne služby

Naša spoločnosť Vám ponúka: • Laboratórne služby (akreditované SNAS podľa ISO/IEC 17025:2005): skúšanie a analýzy vzoriek a materiálov: požívatín, potravín a krmív, všetkých druhov vôd, farmaceutických surovín a liečiv, chemických látok a priemyselných výrobkov, hnojív, odpadov, pôd a geologic...

 • Cena: podľa objednávky
 • Lokalita : Spišská Nová Ves
 • Telefón : +421905493317
 • Web: http://www.elsro.sk

Laboratórne služby

 • Lokalita : Spišská Nová Ves
Ekologické audity pre priemyselné a poľnohospodárske podniky

Ekologické audity pre priemyselné a poľnohospodárske podniky

Podrobná analýza súčasného stavu Žp, porovnanie s požiadavkami noriem, spracovanie audítorského denníka - komunikácia s poverenými osobami firmy, zhodnotenie získaných poznatkov - stanovenie vplyvu predmetnej činnosti na Žp, ale aj vplyv Žp na predmetnú činnosť atď.

odsávacie zariadenia do priemyslu

 • Lokalita : Považská Bystrica

odsávacie zariadenia do priemyslu

 • Lokalita : Považská Bystrica
Analýza vôd

Analýza vôd

Kontrola kvality pitnej vody pre individuálne aj hromadné zásobovanie, analýzy prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd, analýzy prírodných minerálnych vôd, pramenitých vôd a balených pitných vôd.

Analýza vôd

 • Lokalita : Spišská Nová Ves

Prírodné eko obaly na jedlo

 • Lokalita : Kokava nad Rimavicou

Prírodné eko obaly na jedlo

 • Lokalita : Kokava nad Rimavicou

BimBamBoo detské sety - EAT GREEN

 • Lokalita : Kokava nad Rimavicou

BimBamBoo detské sety - EAT GREEN

 • Lokalita : Kokava nad Rimavicou

Kontakt

Adresa
Čajkovského 36, 080 05 Prešov
Web
http://www.filtraciavody.eu