123dodavatel.sk
| katalóg firiem

ENERGYR spol. s r.o.

Robotnícka 14/9856, Martin

Odporúčaný záznam

Firma Energyr s r.o. sa od svojho vzniku v roku 1993 zaoberá riešením problémov súvisiacich s automatizáciou, riadením technologických procesov a realizáciou systému MaR. Hlavnou oblasťou činnosti je meranie a regulácia. Pri realizácii viacerých projektov získali naši technici poznatky a skúsenosti, na základe ktorých sme schopní koncipovať, realizovať a uviesť do prevádzky automatizované celky v rozličných výrobných odvetviach a priemyselných aplikáciách, ako je riadenie technologických liniek, regulácia technologických uzlov. Vykonávame taktiež rekonštrukcie pracovných strojov a technologických liniek zahŕňajúcich výmenu elektrických častí zariadení vrátanie dodávky riadiacich systémov podľa projektu našej firmy, alebo podľa projektu zákazníka.

Adresa Robotnícka 14/9856, Martin
Telefónne číslo +421 903 804 291
E-mailová adresa energyr@energyr.sk
IČO 31596088
IČ DPH SK2020433151

Kontaktný formulár