123dodavatel.sk
| katalóg firiem

PYROKOMPLEX, s.r.o.

Štefánikova 264/30, Námestovo

Odporúčaný záznam

Pokiaľ nás oslovíte cez tento profil, získavate od nás nacenenie zadarmo !!! Spoločnosť Pyrokomplex poskytuje komplexné služby v oblastiach ochrany pred požiarmi (OPP), požiarnej bezpečnosti stavieb (PBS), bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP), civilnej ochrany, životného prostredia. Taktiež školenia a kurzy, napr. práca vo výškach, školenie BOZP, obsluhovateľ motorovej píly, stavebných strojov, vodič motorového vozíka, viazač bremien, školenie prvej pomoci a pod. Ďalej vykonáva revízie a kontroly požiarnych tlakových zariadení (hasiacich prístrojov, hydrantových systémov), revízie elektrického ručného náradia, rebríkov a pod. Okrem služieb spoločnosť vykonáva aj obchodnú činnosť v rámci kamenného aj internetového obchodu: požiarno-technické zariadenia, hasičská výstroj a výzbroj, osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovná obuv, a pod.

Adresa Štefánikova 264/30, Námestovo
Telefónne číslo +421 917 708 532
E-mailová adresa obchod@pyrokomplex.sk
IČO 36421901
IČ DPH SK2021904027

Kontaktný formulár